Solidar Śląsko Dąbrow

Czas intensywnych negocjacji w Tauron Ciepło

Organizacje związkowe w Tauron Ciepło rozpoczęły negocjacje na temat korekty systemu wynagradzania pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym. – W obecnym systemie pracownikowi trudno jest przewidzieć, ile wyniesie jego wypłata na koniec miesiąca, bo nie wie, ile będzie miał nocek, ile razy drugą zmianę, itd. Chcemy wprowadzić comiesięczny ryczałt za pracę w systemie zmianowym przy zachowaniu dotychczasowych systemów pracy na poszczególnych zakładach. Dzięki temu nikt nie będzie czuł się poszkodowany, będzie wiedział, ile zarobi, nie będzie niemiłych niespodzianek – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący „Solidarności” w Tauron Ciepło. – Według naszych wyliczeń, obecnie dodatek za pracę w systemie zmianowym to średnio równowartość ok. 30 proc. płacy minimalnej. Dążymy do tego, aby właśnie tyle wynosił comiesięczny ryczałt dla każdego pracującego na zmiany – dodaje Nowak. Jego zdaniem to rozwiązanie sprawiedliwe, które pozwoli też uniknąć konfliktów wewnątrz załogi związanych z podziałem pracy na zmiany.
 
Jak podkreśla szef, „Solidarność” w Tauron Ciepło stara się dbać o interesy wszystkich członków załogi, niezależnie od systemu pracy, stawki zaszeregowania, zajmowanego stanowiska. – W „Solidarności” są przedstawiciele wszystkich grup zawodowych. Naszym obowiązkiem jest pomaganie wszystkim członkom „S”. Zatrudnieni w systemie zmianowym zgłaszali wątpliwości, więc staramy się to wyjaśnić – mówi Tadeusz Nowak.
 
Mimo stanu epidemii, „Solidarność” w Tauron Ciepło działa na pełnych obrotach. – Ostatnie miesiące to był czas wytężonej pracy i intensywnych negocjacji związanych ze zdrowotnymi i gospodarczymi skutkami epidemii. W kwietniu wspólnie z innymi związkami porozumieliśmy się z zarządem w sprawie wysokości i zasad wypłacania ekwiwalentu za energię elektryczną emerytom i rencistom. Kwota ekwiwalentu będzie ustalana corocznie z organizacjami związkowymi po uwzględnieniu aktualnej kondycji firmy i cen energii. Chodzi o to, żeby to nie był automat, który prowadzi do obciążania finansów przedsiębiorstwa, bez przejmowania się, co będzie z firmą w przyszłości – wyjaśnia przewodniczący. Dodaje, że pod koniec maja strona społeczna wynegocjowała też z zarządem porozumienie w sprawie niewykonywania pracy z zachowaniem prawa do 100 proc. płacy zasadniczej. – Jest to związane ze stanem epidemii. Każdy pracownik może pisemnie wystąpić o taki przestój na maksymalnie trzy miesiące. Pracodawca zastrzegł sobie możliwość cofnięcia w każdej chwili zgody na niewykonywanie pracy, a także możliwość skierowania do innych obowiązków – zaznacza Tadeusz Nowak. Oprócz tych uzgodnień w firmie zawarto też porozumienie w sprawie wykorzystania środków z prowizji za ubezpieczenie pracowników na pokrycie kosztów badań na obecność koronawirusa wśród załogi. 
 
Tauron Ciepło zatrudnia ponad 14,5 tys. osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, EC Bielsko-Biała oraz EC Kamienna Góra.

ny
 

Dodaj komentarz