Solidar Śląsko Dąbrow

Coraz bliżej porozumienia płacowego w rybnickim szpitalu

26 lutego odbyła się kolejna tura rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń między dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku i organizacjami związkowymi. Dzień wcześniej w rozmowach między stroną związkową i pracodawcą uczestniczył marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

– Wypracowaliśmy wstępny kompromis, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Wszystko wskazuje na to, że 2 marca podpiszemy porozumienie płacowe z pracodawcą – mówi Piotr Rajman, przewodniczący „Solidarności” w rybnickim szpitalu.

Podkreśla, że negocjacje nabrały tempa po tym, jak w próbę rozwiązania konfliktu między dyrekcją szpitala i związkami zawodowymi zaangażował się marszałek województwa śląskiego. O taką interwencję zwróciły się do niego organizacje związkowe, po kolejnym fiasku rozmów z pracodawcą. Równocześnie strona związkowa zapowiedziała na 24 lutego rozpoczęcie bezterminowego strajku w placówce. Pierwsza tura rozmów z udziałem marszałka odbyła się 20 i 21 lutego, w wyniku czego rozpoczęcie protestu zostało zawieszone na tydzień.

Organizacje związkowe z rybnickiego szpitala domagają się podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników o 400 zł brutto. 13 lutego w placówce przeprowadzony został 12-godzinny strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział ponad 700 osób.

W szpitalu od maja 2018 trwa spór zbiorowy. Strona związkowa przedstawiła wówczas postulat dotyczący podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o 1200 zł brutto. Od tamtej pory związki podpisały z pracodawcą dwa porozumienia płacowe. W październiku, w wyniku strajku zawarto porozumienie gwarantujące podwyżki wynoszące średnio 400 zł brutto na etat. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, płace najmniej zarabiających pracowników wzrosły o 500 zł. Z kolei w czerwcu 2019 roku uzgodniono podwyżki wynoszące od 150 do 300 zł brutto. Wcześniej w szpitalu zorganizowane zostało referendum strajkowe, podczas którego większość pracowników opowiedziała się za taką formą protestu.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest ponad 1300 pracowników.

aga

 

Dodaj komentarz