Solidar Śląsko Dąbrow

Co z realizacją umowy społecznej? Rozpoczęło się spotkanie związkowców z rządem

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z reprezentantami rządu dotyczące realizacji umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa i województwa śląskiego. – 90 proc. zapisów tej umowy nie jest realizowanych – ocenił w rozmowie z dziennikarzami przed spotkaniem Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

– W zasadzie można powiedzieć, że tylko jeden element został zrealizowany w ramach nowelizacji ustawy górniczej, czyli pakiet osłon socjalnych. Natomiast wszystkie pozostałe kwestie, w naszej ocenie są głęboko w lesie – dodał Dominik Kolorz, wskazując zarazem, że nie odbyło się ani jedno spotkanie z przedstawicielami gmin górniczych, które będą dotknięte skutkami transformacji, ani jedno spotkanie z reprezentantami firm okołogórniczych, a Ustawa o Funduszu Transformacji Śląska, która jest kluczowym aktem dla całego procesu przekształceń, wciąć nie była procedowana.

Szef śląsko-dąbrowskiej „S” zaznaczył też, że przedstawiciele związków zawodowych z ogromnym niepokojem przyjęli informację, iż na polecenie Ministerstwa Aktywów Państwowych spółki węglowe przygotowują wyliczenia, co do innych, wcześniejszych terminów zakończenia wydobycia w kopalniach, niż zawarto to w umowie społecznej.

W spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych obok wicepremiera i szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina, strona rządowa anonsowała też udział reprezentantów innych resortów: Anny Moskwy, ministra klimatu i środowiska, Piotra Nowaka, ministra rozwoju i technologii, Grzegorza Pudy, ministra funduszy i polityki regionalnej, a także Krzysztofa Kubowa, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

Spotkanie 24 stycznia to efekt ultimatum, jakie 13 stycznia stronie rządowej postawił Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, żądając natychmiastowego podjęcia rozmów dotyczących wypełnienia zapisów umowy społecznej i grożąc rozpoczęciem radykalnych akcji protestacyjnych.

łk, ny