Solidar Śląsko Dąbrow

Co dalej z płacami pracowników sądownictwa?

25 lutego przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości spotkają się ze związkami zawodowymi działającymi w jednostkach wymiaru sprawiedliwości. Tematem rozmów ma być m. in. waloryzacja zamrożonych wynagrodzeń i likwidacja dysproporcji płacowych. 
 
– Bardzo liczyliśmy, że w tym spotkaniu będzie uczestniczył pan minister Marek Biernacki. Niestety jak zwykle okazało się, że nie ma on dla nas czasu. Zamiast niego mają przyjść wiceministrowie pan Stanisław Chmielewski i pan Wojciech Hajduk. Uzyskaliśmy zapewnienie, że będą oni wyposażeni w kompetencje do podejmowania decyzji. Mamy nadzieję, że tak będzie w rzeczywistości. W przeciwnym razie spotkanie bardzo szybko się skończy. Rozmowy o kolejnych obietnicach bez pokrycia nas nie interesują – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa. 
 
Sądownicza Solidarność domaga się m. in. podniesienia płac zamrożonych od pięciu lat. Jak wyliczają związkowcy, przez ten okres realna wartość wynagrodzeń pracowników sądownictwa spadła z powodu inflacji niemal o jedną trzecią. – Coraz częściej zdarza się,  że pracownicy sądów stają się klientami pomocy społecznej.  Znaczna część z nas zarabia w granicach 1200-1300 zł netto – podkreśla Odyjas. 
 
Kolejna sprawa to dysproporcje w wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach w poszczególnych sądach. Chodzi o sytuację, w której urzędnik sadowy, asystent sędziego czy pracownik obsługi zarabia nawet kilkaset zł mniej niż pracownik zatrudniony na tym samym stanowisku w innym sądzie. – O usunięcie tej patologii  zabiegamy w resorcie od wielu miesięcy. Jak dotąd bez żadnego skutku – mówi przewodnicząca. 
 
Od 23 stycznia Solidarność pracowników sądownictwa prowadzi akcję „Zrzuta”. Protest polega na wysyłaniu do ministra sprawiedliwości jednogroszówek. Jak tłumaczą związkowcy, uzbieraną w ten sposób kwotę minister powinien przeznaczyć na szkolenia z komunikacji. Wskazują, obecny szef resortu sprawiedliwości nie spotkał się ani razu ze stroną społeczną, choć urzęduje już od 10 miesięcy.  
 
Spotkanie przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie resortu. 
 

Dodaj komentarz