Solidar Śląsko Dąbrow

Co dalej z kopalnią Krupiński?

Związki zawodowe działające w KWK Krupiński żądają wycofania się zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z planów przekazania tej kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Powołują się m.in. na wzrost cen węgla na światowych rynkach. Związkowcy zapowiedzieli, że w przypadku braku akceptacji ich postulatów, wypowiedzą porozumienie dotyczące cięć wynagrodzeń pracowników podpisane we wrześniu 2015 roku.

Swoje postulaty związkowcy przedstawili zarządowi spółki 22 września podczas spotkania, w którym uczestniczyli również minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski. Jak informują, stronie społecznej przedstawione zostały trzy warianty dalszego funkcjonowania kopalni. Pierwszy zakłada przekazanie jej do SRK w styczniu 2017 roku, drugi po pierwszym kwartale, a trzeci na koniec przyszłego roku. – W naszej ocenie oraz w ocenie dyrekcji KWK Krupiński w związku z poprawą sytuacji na rynku węgla kopalnia jest w stanie wydostać się z kłopotów finansowych. Decyzja o likwidacji kopalni w chwili obecnej jest całkowicie nieuzasadniona – mówi Mieczysław Kościuk, przewodniczący Solidarności w kopalni Krupiński.

Związkowcy postulują, aby ostateczna decyzja w sprawie przyszłości KWK Krupiński została podjęta dopiero po analizie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na koniec 2017 roku. – Zażądaliśmy, aby zarząd co kwartał analizował wyniki kopalni i przekazywał te informacje stronie społecznej. Jeżeli wówczas okaże się, że sytuacja nadal nie rokuje szans na poprawę, to trudno –  zgodzimy się na przejście do SRK. Jednak zarówno my, pracownicy jak i dyrekcja kopalni jesteśmy przekonani, że w związku z obecnym wzrostem cen węgla jesteśmy w stanie odrobić straty w stosunkowo krótkim czasie. Mamy złoża sięgające 48 mln ton najwyższej jakości węgla koksowego oraz koncesje do 2030 roku.  Przy obecnym wydobyciu na poziomie 2 mln ton rocznie kopalnia ma perspektywę funkcjonowania jeszcze przez wiele lat  – podkreśla przewodniczący.

W ocenie strony społecznej w wyniku celowych działań zarządu JSW węgiel produkowany w KWK Krupiński jest sprzedawany poniżej cen, które można obecnie uzyskać na rynku, co dodatkowo pogarsza sytuację finansową kopalni. – Średnia cena węgla trafiającego na tzw. sprzedaż drobnicową, czyli dla odbiorców indywidualnych to 260 zł za tonę. Natomiast węgiel trafiający do portów sprzedajemy za 140 zł za tonę. Naszym zdaniem jest to celowe działanie na szkodę spółki, którym powinny się zainteresować odpowiednie służby – zaznacza Mieczysław Kościuk.

Podczas spotkania z udziałem kierownictwa resortu energii, związkowcy zapowiedzieli, że w przypadku braku akceptacji ich postulatów, wypowiedzą porozumienie dotyczące oszczędności w JSW i cięć wynagrodzeń pracowników z września ubiegłego roku. Jak wskazują, może to zagrozić realizacji porozumienia z obligatariuszami JSW zawartego przez zarząd spółki 29 sierpnia tego roku. Porozumienie to dotyczyło dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł i 163 mln dolarów.  – Mamy jednak nadzieję, że uda się jednak skłonić zarząd JSW i ministerstwo energii do merytorycznych rozmów – podkreśla przewodniczący Solidarności w kopalni Krupiński.

łk
źródło foto:commons.wikimedia.org/geo537

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.