Solidar Śląsko Dąbrow

Ciepło sieciowe lekarstwem na smog

Blisko 3 tys. zabrzańskich mieszkań zostanie przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Warta prawie 41 mln zł inwestycja zostanie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
Dotacja udzielona Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej przez WFOŚiGW wyniesie 14,3 mln zł, czyli 35 proc. wartości inwestycji. Umowa dotycząca dofinansowania rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej została podpisana przez przedstawicieli ZPEC, WFOŚiGW i prezydent Zabrza 31 stycznia w miejskim Ratuszu. – To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy – powiedział Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
W latach 2020-2023 w dzielnicach Zabrza: Rokitnica i Helenka powstanie ponad 9,2 km sieci ciepłowniczej. Znajdujące się w tych dzielnicach bloki zostaną połączone z Elektrociepłownią Miechowice, będącą częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia. Inwestycja obejmuje także likwidację dwóch przestarzałych kotłowni i rozbudowę już istniejącej sieci ciepłowniczej.
 
Środki na ten cel będą pochodziły z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, za wdrażanie którego odpowiada WFOŚiGW. Podczas uroczystości w zabrzańskim Ratuszu Tomasz Bednarek podkreślił, że dotacja dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest jedną z ośmiu inwestycji wspieranych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/4/2019. – Na wszystkie te osiem projektów przeznaczyliśmy łącznie ponad 60 mln zł – dodał Tomasz Bednarek. Efektem działań dofinansowanych przez Fundusz będzie zmniejszenie zużycia energii o 68,4 proc. oraz spadek o 98 proc. emisji pyłów do atmosfery.
 
Rozwój ciepła systemowego to jeden z najbardziej optymalnych sposobów na walkę z niską emisją. Korzystanie z ciepła systemowego pozwala niemal całkowicie wyeliminować emisję szkodliwych dla zdrowia benzopirenu i tlenku węgla. Emisja tlenków azotu spada o połowę, a dwutlenku siarki trafia do atmosfery mniej o 82,8 proc.
 
ak
źródło foto: www.wfosigw.katowice.pl
 

Dodaj komentarz