Solidar Śląsko Dąbrow

Cięcia płac GCZD

Do 30 czerwca wypowiedzenia warunków płacy zasadniczej otrzyma 612 pracowników spośród około 1 tys. zatrudnionych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (GCZD) w Katowicach-Ligocie. O tych planach dyrektor placówki poinformowała szpitalne organizacje związkowe podczas spotkania na temat sytuacji finansowej szpitala. 

–  Najwięcej stracą lekarze. Ich pensje zostaną obniżone o 450 zł. Wynagrodzenia pielęgniarek i ratowników medycznych będą niższe o 250 zł, a rehabilitantów o 100 zł. Pani dyrektor już zapowiedziała, że z pracownikami, którzy nie podpiszą wypowiedzeń zmieniających, rozwiąże umowy o pracę – informuje Paweł Prohaska, przewodniczący Solidarności w GCZD.

Związkowcy podkreślają, że pracodawczyni, informując ich odgórnie o zamiarze wypowiedzeń warunków płacy, ewidentnie złamała ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. – Zdajemy sobie sprawę z katastrofalnej sytuacji finansowej szpitala i rozumiemy, że kompromis płacowy jest szansą na utrzymanie miejsc pracy, ale pani dyrektor narzuciła nam swój zamiar, choć najpierw powinna go z nami skonsultować – mówi przewodniczący. Zapowiada, że Solidarność będzie walczyć o to, aby cięcia płac były jak najmniejsze.

Wypowiedzenia warunków płacy w GCDZ mają obowiązywać od września.

foto:wikipedia.pl

Dodaj komentarz