Solidar Śląsko Dąbrow

Chodzi o sprawność, szybkość i skuteczność

Ludzie płacąc składkę, chcą wiedzieć, co otrzymają w zamian. Oprócz rzeczy podstawowych związanych z walką o wyższe płace, lepsze warunki pracy i ochronę miejsc pracy, oczekują czegoś więcej. Tym czymś więcej jest np. bezpłatna pomoc prawna. Tym czymś więcej są chociażby benefity dla członków związku, czyli różnego rodzaju zniżki i promocje na towary i usługi – mówi Artur Braszkiewicz, nowo wybrany zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ds. rozwoju i interwencji.

To Twoja pierwsza kadencja w Prezydium Zarządu Regionu, ale masz bogate doświadczenie w działalności związkowej…
– Do „Solidarności” zapisałem się, gdy rozpoczynałem pracę. W 2010 roku zostałem wiceprzewodniczącym, a w 2015 roku przewodniczącym zakładowej „S” w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. Myślę, że z sukcesami. Mamy przeszło 1000 członków. To prawie 40 proc. załogi całej kopalni. Liczę, że doświadczenie i wiedza, którą nabyłem przez lata działalności i w zakładowej „Solidarności”, i w trakcie pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S” pomogą mi dobrze wypełniać obowiązki, jakich się podjąłem.

Wśród członków Prezydium ZR w poprzednich kadencjach zawsze funkcjonował podział obowiązków. Tak pozostało. Za jakie obszary działalności będziesz odpowiadał w Prezydium ZR w kadencji 2023-2028?
– Przewodniczący powierzył mi nadzór nad promocją i rozwojem związku oraz koordynację działań interwencyjnych. W przypadku promocji i rozwoju sprawa jest jasna. Chcemy zwiększać liczebność organizacji zakładowych „S”, które już funkcjonują w naszym regionie i pomagać zakładać kolejne. Jest oczywiste, że im nas będzie więcej, tym wyższa będzie nasza skuteczność, a tym samym będą rosły korzyści dla naszych członków związane z przynależnością do związku. Promocja to nic innego, jak pokazywanie ludziom, co związek oferuje. Ludzie płacąc składkę, chcą wiedzieć, co otrzymają w zamian. Oprócz rzeczy podstawowych związanych z walką o wyższe płace, lepsze warunki pracy i ochronę miejsc pracy, oczekują czegoś więcej. Tym czymś więcej jest np. bezpłatna pomoc prawna. Tym czymś więcej są chociażby benefity dla członków związku, czyli różnego rodzaju zniżki i promocje na towary i usługi. Ten program stale się rozwija i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Chcemy, aby oferta benefitowa w śląsko-dąbrowskiej „S” ciągle się powiększała.

Rozwój i promocja niejako naturalnie się ze sobą łączą. A koordynacja działań interwencyjnych to jednak odrębny obszar…
– Tak. To odrębna sprawa i spore wyzwanie, choć nie jest to w sumie nic nowego w działalności związkowej, chleb powszedni można powiedzieć. W pewnym uproszczeniu chodzi o stworzenie schematu działania w sytuacjach kryzysowych i wypracowania metod rozwiązania tych kryzysów w ramach zespołu składającego się ze specjalistów z różnych działów merytorycznych ZR. Dotyczyć to będzie tych przypadków, w których organizacja zakładowa nie będzie mogła własnymi siłami rozwiązać problemu. Wówczas będzie wkraczał do akcji zespół, w skład którego wejdzie np. doświadczony negocjator, prawnik, ekonomista i specjalista od komunikacji. Chodzi o sprawność, szybkość i skuteczność.
Rozmawiał: Grzegorz Podżorny