Solidar Śląsko Dąbrow

Chcą zwiększenia liczby pracowników etatowych

Zwiększenie liczby pracowników etatowych i ograniczenie zatrudniania za pośrednictwem firm zewnętrznych – to jeden z postulatów przedstawiony pracodawcy przez zakładową Solidarność w spółce Bitron Poland w Sosnowcu. Związkowcy domagają się też podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich osób zatrudnionych w firmie.
 
Rozmowy na temat warunków pracy i wzrostu płac rozpoczęły się w zakładzie 14 października. Jak informuje przewodnicząca zakładowej Solidarności Izabela Będkowska, dla Bitronu pracuje w sumie ponad 1350 ludzi, z czego etatowymi pracownikami spółki jest niewiele ponad 600 osób. Pozostali zatrudnieni zostali za pośrednictwem firm zewnętrznych. Wśród nich znajdują się także pracownicy z Ukrainy. 
 
Organizacja pracy
– Pracownicy z firm zewnętrznych nie wiążą z Bitronem swojej przyszłości. Zatrudniają się
i zwalniają. Taka rotacja sprawia, że w spółce cały czas brakuje rąk do pracy. Konsekwencje ponoszą etatowi pracownicy, którzy muszą przychodzić w soboty. Gdyby pracodawca zatrudniał większość pracowników bezpośrednio w Bitronie, a nie przez firmy zewnętrzne, wielu problemów z organizacją pracy udałoby się uniknąć – mówi Izabela Będkowska. Jej zdaniem przy lepszej organizacji pracy i zwiększeniu liczby pracowników etatowych możliwe byłoby wprowadzenie wolnych niedziel w Bitronie oraz ograniczenie pracy w soboty na niektórych wydziałach. – Jeżeli spółka nie zmieni tej polityki, to nie znajdzie chętnych do pracy, a młodzi ludzie w dalszym ciągu będą wyjeżdżać z Polski – dodaje przewodnicząca Solidarności w Bitronie..
 
Postulaty płacowe
Solidarność domaga się też podniesienia stawek zasadniczych wszystkich pracowników Bitronu o 5 zł za godzinę, zwiększenia premii frekwencyjnej z 250 do 450 zł brutto oraz wprowadzenia nagród jubileuszowych. – Pracownicy czekają na te podwyżki. Poprzednie porozumienie płacowe podpisaliśmy z pracodawcą w 2013 roku na okres trzech lat. W tym czasie pracownicy nie dostali nic ponadto, co zostało wówczas zapisane. Zdarzały się tylko pojedyncze podwyżki, ale grupowych w tym czasie nie było – zaznacza Będkowska.
 
Podwyższenie stawek zasadniczych o 5 zł za godzinę, podniesienie premii frekwencyjnej
do 450 zł brutto i wprowadzenie nagród jubileuszowych to także najważniejsze postulaty płacowe przedstawione przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność Bitron Poland w spółce ProLogis. To firma zewnętrzna świadcząca Bitronowi usługi związane z obsługą magazynu. Jej pracownicy wcześniej byli zatrudnieni w Bitronie, ale zostali przeniesieni do tej zewnętrznej spółki.
 
Konflikt w Gimplaście
Podwyżki wynagrodzeń to także najważniejszy postulat zgłoszony przez związkowców w spółce Gimplast,wchodzącej w skład MOZ NSZZ „S” Bitron Poland. W firmie trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Solidarność domaga się wzrostu płac w wysokości 150 zł brutto dla wszystkich pracowników oraz wprowadzenia do regulaminu wynagradzania premii wakacyjnej i świątecznej. – Spór zbiorowy wszedł już w etap mediacji, ale mediator wskazany przez pracodawcę odmówił udziału w rozmowach, ponieważ uznał, że wymagają one zbyt dużego nakładu pracy, a ich wynik stoi pod dużym znakiem zapytania. Zostaliśmy zmuszeni do zwrócenia się do resortu pracy o innego mediatora. Nie przypominam sobie, by taka sytuacja miała miejsce w jakiejkolwiek innej firmie – mówi przewodnicząca Solidarności. Podkreśla, że rozmowy w Gimplaście są bardzo trudne. Pracodawca odrzuca wszystkie postulaty i nie chce zgodzić się na żadne ruchy płacowe. 
 
Bitron zajmuje się produkcją elementów do samochodów, m.in. przełączników, paneli sterowania lusterek i klimatyzacji. W zakładzie powstają też komponenty do sprzętu AGD,
np. blokady drzwiczek oraz płytki elektroniczne do pralek i zmywarek. Firma jest także producentem elementów do systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w technologii HVAC. Z kolei Gimplast produkuje wyroby gotowe z gumy i tworzyw sztucznych do sprzętu AGD. Zakład zatrudnia ok. 180 osób.
 
aga
 

Dodaj komentarz