Solidar Śląsko Dąbrow

Chcą zmian w projekcie ustawy o statusie weterana

Przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających weteranów opozycji antykomunistycznej chcą, aby Sejm wniósł poprawki do senackiego projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej i dla osób represjonowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989. Chodzi m. in. o kwestie kryterium dochodowego dla uprawnionych do uzyskania pomocy oraz bezpłatną opiekę medyczną.

– Ten projekt to ważny krok na drodze do objęcia przez państwo polskie właściwą opieką wszystkich weteranów opozycji. Cieszymy się, że po 25 latach od odzyskania wolności wreszcie coś się w tej sprawie ruszyło. Wreszcie obok tradycyjnego statusu kombatanta walki zbrojnej ma szansę zostać ustanowiony podobny status dla tych żołnierzy bez broni, którzy środkami politycznymi walczyli z komunistyczną dyktaturą. Jednak przygotowana przez Senat ustawa wymaga jeszcze wprowadzenia kilku bardzo istotnych poprawek –  podkreśla Andrzej Rozpłochowski, przedstawiciel Grupy Roboczej stowarzyszeń dawnych opozycjonistów z całego kraju.

– Do najsłabszych punktów senackiego projektu ustawy zaliczamy przede wszystkim ustanowienie kryterium dochodowego, które powoduje, że wiele osób nie uzyska statusu i uprawnień weterana opozycji antykomunistycznej niezależnie od skali doznanych represji, poniesionej ofiary oraz zasług dla Ojczyzny. Kryterium to obecnie po naszych interwencjach podniesiono, ale w dalszym ciągu jest ono za niskie. Jesteśmy przeciwni w ogóle takiej regulacji, ale jeżeli już, to musi ona być podobna nie minimalnej płacy, ale na poziomie średniej krajowej. Dopiero wówczas jest gwarancja, że z uprawnienia finansowego ustawy będą mogli korzystać w zasadzie wszyscy Ci uprawnieni, którzy nie należą do gospodarczych, finansowych i politycznych elit III RP. Uważamy też, że świadczenie finansowe raz przyznane, musi być dożywotnie, a nie doraźne na zasadach pomocy socjalnej, niezależnie od tego, czy będą je wypłacały ośrodki pomocy społecznej, czy obecny Urząd d/s Kombatantów – napisali w oświadczeniu skierowanym do najwyższych władz państwa reprezentanci Grupy Roboczej.

Weterani domagają się też zmiany zapisów dotyczących opieki lekarskiej. Ich zdaniem ustawa powinna przyznać weteranom bezpłatną i dożywotnią opiekę medyczną. Proponowane w ustawie pierwszeństwo w kolejce do lekarzy uważają za rozwiązanie niewystarczające. Chcą też wprowadzenia uregulowań wspierających osoby starające się uzyskać odszkodowania i zadośćuczynienia nie tylko za sam czas pobytu w ośrodkach internowania i w więzieniach, ale także za represje, jakim byli poddawani poza okresem uwięzienia czy internowania. – Obecnie powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za taki okres czasu są oddalane jako nieuzasadnione lub rzekomo przedawnione. Jest to niedopuszczalne uchylanie się przez państwo od odpowiedzialności za ten okres walki żołnierzy bez broni o wolność swoją i kraju – czytamy w oświadczeniu Grupy Roboczej. 

przeczytaj pełną treść oświadczenia Grupy Roboczej 

Dodaj komentarz