Solidar Śląsko Dąbrow

Chcą wznowienia negocjacji

24 stycznia przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej przekazali zarządowi spółki projekt porozumienia w sprawie programu restrukturyzacji KW. Choć proces konsultacji w tej sprawie zakończył się w ubiegłym tygodniu po zerwaniu rozmów przez ZZ Kadra, związkowcy liczą, że uda się wznowić negocjacje.

W czwartek 23 stycznia zarząd Kompanii Węglowej przyjął program restrukturyzacji spółki na lata 2014 – 2020 mimo braku porozumienia w tej sprawie ze stroną społeczną. Następnego dnia dokument został przekazany Radzie Nadzorczej spółki do akceptacji. Rada ma zająć się programem na następnym posiedzeniu, które  zaplanowano na 31 stycznia. Na tym etapie prac, wznowienie negocjacji dotyczących zapisów tego dokumentu będzie bardzo trudne. – Konieczna może się okazać zarówno zgoda zarządu jak i Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej. Jednak myślę, że wszystkim stronom zależy na rozwiązaniu tego konfliktu, Dlatego wierzymy, że uda się nam jeszcze raz spotkać z zarządem i podpisać porozumienie satysfakcjonujące obie strony – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Związkowy projekt porozumienia w sprawie programu restrukturyzacji powstał 23 stycznia podczas obrad Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele wszystkich działających w spółce central związkowych. – Ten projekt porozumienia zawiera nasze propozycje rozwiązania spornych kwestii oraz zapisy, które udało nam się wstępnie uzgodnić z zarządem spółki, zanim związek zawodowy Kadra zerwał rozmowy. Koledzy z Kadry na szczęście zmienili zdanie. Pozostaje mieć nadzieję, że nie stało się to za późno – zaznacza Grzesik.

Projekt porozumienia przygotowany przez związkowców zakłada m.in. rezygnację zarządu Kompanii Węglowej z zamiaru przeprowadzenia masowych redukcji zatrudnienia wśród pracowników administracji spółki, w zamian za zawieszenie wypłaty tzw. 14-tej pensji dla tej grupy zawodowej na 3 lata. Na ten okres osoby zatrudnione w administracji miałyby otrzymać gwarancje zatrudnienia. Natomiast gwarancje dla pozostałych pracowników spółki miałyby zostać wydłużone do 2020 roku.

Kolejny zapis dotyczy wycofania się z planów łączenia kopalń. Zamiast tego pracownicy mogliby być po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi przenoszeni pomiędzy kopalniami, jednak wyłącznie między tymi, które wg pierwotnych założeń miały ulec połączeniu. – Łączenie kopalń oznacza cichą likwidację części z nich. Pracownicy powoli będą przechodzić z jednego ruchu do drugiego, a potem po kolei będzie się zamykać zakłady przeróbcze i całą pozostałą infrastrukturę. Przerabialiśmy to już w przeszłości. Program w wersji przyjętej przez zarząd oznacza zamykanie kopalń, likwidacje miejsc pracy i powolne zwijanie spółki. To jest zły program dla Kompanii Węglowej i jej pracowników – podkreśla szef górniczej „S”.

Według programu restrukturyzacji przyjętego przez zarząd Kompanii Węglowej zwolnienia grupowe mają objąć 884 pracowników administracji. Kopalnie należące do spółki mają być łączone miedzy sobą za wyjątkiem KWK Bolesław Śmiały i KWK Ziemowit. Te kopalnie nadal mają funkcjonować jako samodzielne zakłady. Z kolei KWK Knurów-Szczygłowice ma zostać sprzedana Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Dodaj komentarz