Solidar Śląsko Dąbrow

Chcą przenieść produkcję lokomotyw z Gliwic do Nowego Sącza

Gliwicki zakład spółki Newag, w którym konstruowane są nowoczesne lokomotywy Dragon i Griffin, najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany, a jego produkcja przeniesiona do Nowego Sącza – wynika z informacji uzyskanych przez działające w firmie związki zawodowe. Pracę może stracić ponad 350 osób.

Sytuacja w gliwickim zakładzie Newagu będzie przedmiotem obrad prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które odbędą się 11 maja w gmachu Sejmu Śląskiego.

5 maja przedstawiciele Newag S.A. poinformowali związkowców o czterech  możliwych scenariuszach dotyczących przyszłości Centrum Kompetencji Pojazdów Szynowych w Gliwicach (CKPS). Pierwszy z nich zakłada likwidację zakładu i przeniesienie produkcji do Nowego Sącza. Drugi – jego funkcjonowanie w dotychczasowej formule. Trzeci możliwy wariant to sprzedaż lub wydzierżawienie zakładu obcemu inwestorowi, czwarty zakłada przeniesienie napraw lokomotyw spalinowych z Nowego Sącza do Gliwic.

Choć zarząd spółki zapewnił w trakcie spotkania ze związkami zawodowymi, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, w ocenie związkowców najbardziej prawdopodobna jest likwidacja CKPS.  – Już jakiś czas temu do Gliwic skierowany  został pełnomocnik zarządu, który ma się zająć restrukturyzacją naszego zakładu. W rozmowach z nami nie ukrywa nawet, że ta restrukturyzacja ma polegać na likwidacji. Przed końcem kwietnia pracodawca, nie uwzględniając opinii związków zawodowych, zwolnił  23 osoby, w tym pracowników z długoletnim stażem istotnych dla realizowania bieżących zadań produkcyjnych oraz dodatkowo kilka osób zatrudnionych na czas określony – mówi Zbigniew Wnuk, wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność w Newag S.A. – Z naszych informacji wynika, że produkcja nowych lokomotyw w gliwickim zakładzie zostanie zakończona i przeniesiona do Nowego Sącza. Maszyny mają być wywiezione, a w Gliwicach zostanie wyłącznie dział konstrukcyjny – dodaje Grzegorz Stański, przewodniczący NSZZ Pracowników Newag S.A. Centrum Kompetencji Pojazdów Szynowych.

Związki zawodowe działające w CKPS rozpoczęły 5 maja spór zbiorowy z pracodawcą. Domagają się m.in. osłon socjalnych dla pracowników, którzy stracą pracę w wyniku procesów restrukturyzacyjnych.

Centrum Kompetencji Pojazdów Szynowych, które funkcjonowało wcześniej pod nazwą Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych, posiada ponad 110-letnią historię. Newag stał się właścicielem gliwickiego zakładu w 2008 roku. CKPS zajmuje się produkcją lokomotyw elektrycznych oraz remontem taboru wykorzystywanego przez przewoźników kolejowych, w tym PKP Intercity. Obecnie w Gliwicach produkowane są dwie nowoczesne lokomotywy elektryczne. Pierwszą z nich jest sześcioosiowy Dragon przeznaczony do prowadzenia ciężkich składów towarowych. Do tej pory wyprodukowano 9 lokomotyw tego typu dla firm STK z Wrocławia i Lotos Kolej. W połowie tego roku sfinalizowana zostanie dostawa 6 kolejnych Dragonów.

Drugą lokomotywą wytwarzaną w CKPS jest uniwersalny Griffin, który może być wykorzystywany zarówno w transporcie towarowym, jak i pasażerskim. – Mamy już kontrakt na 5 Griffinów dla Lotos Kolej. Obecnie w Austrii ogłoszono duży przetarg na zakup tego typu lokomotywy.  Jest to szansa dla Newag S.A. na złożenie oferty i być może wygranie przetargu. Griffin może być również doskonałym produktem dla PKP Intercity S.A., która planuje wymianę starego taboru. Szacuje się, że będzie wymieniać ok. 20 lokomotyw rocznie – podkreśla Grzegorz Stański.

Śląski zakład Newagu prowadzi stałą współprace z Centrum Naukowo-Dydaktycznym Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w zakresie kształcenia inżynierów i doktorantów. – Ta współpraca przynosi obopólną korzyść. Specjaliści z politechniki mają gdzie zdobywać doświadczenie, a my zyskujemy przyszłe kadry inżynieryjne. Jeśli nasz zakład ulegnie likwidacji, ten potencjał rozwoju polskiej myśli technicznej również zostanie zaprzepaszczony – mówi Zbigniew Wnuk.

W ubiegłym roku Newag S.A. wypracował rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży wynoszące ponad 1 mld zł. Jak podkreślają związkowcy, dobre wyniki finansowe spółki to także zasługa gliwickiego zakładu. – Nie rozumiemy, dlaczego zarząd chce likwidować coś, co dobrze działa i przynosi zyski. Jeśli jednak nie uda nam się przekonać pracodawcy do zmiany tej decyzji, mamy inne propozycje rozwiązań, które mogłyby uratować nasz zakład i miejsca pracy – wskazuje przewodniczący NSZZ Pracowników Newag S.A.

Newag S.A. posiada zakłady produkcyjne w Gliwicach i Nowym Sączu, w których łącznie pracuje ok. 1780 osób. Od 2013 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

łk
źródło foto:commons.wikimedia.org/Travelarz

 

Dodaj komentarz