Solidar Śląsko Dąbrow

Chcą poznać wyniki analiz zarządu. Czekają na kolejną rundę rozmów

Centrale związkowe z Polskiej Grupy Górniczej zwróciły się do zarządu spółki o zorganizowanie w poniedziałek 9 września kolejnej rundy rozmów płacowych. – Chcemy dowiedzieć się, na jakim etapie jest zapowiedziana przez władze spółki analiza skutków ekonomicznych zgłoszonych przez nas postulatów i jakie są pierwsze wyniki tej analizy – mówi Artur Braszkiewcz, wiceprzewodniczący Solidarności w PGG. – Ta informacja jest dla nas ważna również dlatego, że minister energii Krzysztof Tchórzewski w odpowiedzi na nasz wniosek o objęcie nadzorem  negocjacji płacowych w PGG, właśnie od wyników tych analiz uzależnia swoje zaangażowanie w te rozmowy – dodaje Braszkiewicz.
 
1 sierpnia związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej skierowały do zarządu spółki  cztery postulaty dotyczące kształtowania się płac w firmie  w IV kwartale tego roku i w roku 2020. Domagają się podwyżek płac od 2020 roku o 12 proc., przedłużenia zapisów porozumienia z kwietnia 2018 roku w sprawie dopłat do dniówek w wysokości od 18 do 32 złotych, włączenia tego tzw. dodatku gwarantowanego z ubiegłorocznego porozumienia do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i czternastka oraz wypłacenia pracownikom PGG rekompensaty za listopad i grudzień 2019 roku. 
 
29 sierpnia w siedzibie PGG w Katowicach odbyła się pierwsza runda rozmów płacowych pomiędzy zarządem i stroną społeczną. Spotkanie nie przyniosło jednak rozstrzygnięć. Zarząd zapowiedział, że musi szczegółowo przeanalizować skutki ekonomiczne głoszonych postulatów. Strona związkowa zwróciła wówczas do ministra Tchórzewskiego o nadzór nad negocjacjami, podkreślając konieczność pilnego uregulowania kwestii płacowych w firmie i coraz bardziej napiętą atmosferę w kopalniach spółki.
 
ny
źródło foto: materiały prasowe PGG
 
 

Dodaj komentarz