Solidar Śląsko Dąbrow

Chcą likwidacji centrów wydobywczych

Uczestnicy obradującego w środę w Knurowie Walnego Zebrania Delegatów Solidarności z Kompanii Węglowej podjęli uchwałę zobowiązującą władze związku w spółce do podjęcia działań na rzecz likwidacji centrów wydobywczych

– Od początku byliśmy przeciwni tworzeniu centrów wydobywczych. Ten szczebel organizacyjny jest zupełnie zbędną naroślą biurokratyczną. Niepotrzebnie wydłuża proces podejmowania decyzji w spółce, bo wiele dokumentów na drodze pomiędzy zakładem a zarządem spółki po prostu leżakuje tygodniami w centrum wydobywczym, nabierając mocy prawnej – mówi Jarosław Grzesik, szef Solidarności w Kompanii. – W dodatku centra spowodowały nieopisany chaos w podstawowych jednostkach spółki, jakimi są kopalnie. Dyrektor jednego z działów kopalni podlega dyrektorowi jakiegoś działu w centrum, inny dyrektor innego działu kopalni podlega bezpośrednio wiceprezesowi. I nie wiadomo właściwe, kto kieruje kopalnią –  podkreśla.

– Pomysłodawcy powołania centrów argumentowali, że ten szczebel organizacyjny przyniesie oszczędności, bo poprawi koordynację działań w spółce w zakresie przetargów dla poszczególnych kopalń. Tak się jednak nie stało – dodaje szef „S” w Kompanii.

Podczas obrad delegaci przyjęli również stanowisko do pracodawców, dotyczące zwiększenia środków inwestycyjnych na poprawę warunków pracy w kopalniach. Chodzi o problem wysokich temperatur.  – Schodzimy coraz głębiej, pracujemy coraz dalej od szybów, co oznacza pracę w coraz wyższych temperaturach. To zagraża bezpieczeństwu górników, a  poza tym zgodnie z prawem praca w podwyższonej temperaturze oznacza krótsze, 6-godzinne dniówki. Myślę, że zarówno z punktu widzenia zarządu, jak i pracowników korzystniej jest zainwestować w obniżenie temperatury w tych wyrobiskach. Po pierwsze pracownicy nie musieliby ryzykować swoim zdrowiem, a po drugie przyniosłoby to lepsze skutki ekonomiczne w postaci wyższej wydajności pracy – dodaje Grzesik.

W czasie zebrania omawiano także kwestię unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego i działań Solidarności związanych z próbami przekonania polskiego rządu do zablokowania , a następnie do doprowadzenia do renegocjacji tego pakietu. 

Obecny na WZD szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz podziękował kolegom z Kompanii Węglowej za uczestnictwo w manifestacji w Katowicach 25 maja. Zaapelował też o liczny udział w ogólnopolskim proteście Solidarności, który odbędzie się 30 czerwca w Warszawie.
 

Dodaj komentarz