Solidar Śląsko Dąbrow

Chcą, aby zarząd AMP zrealizował swoje deklaracje

Solidarność ze spółki Cutiron Shared Service Centre Europe zawnioskowała do zarządu dąbrowskiego koncernu ArcelorMittal Poland o pilne spotkanie w sprawie planowanej reorganizacji zakładu. Związkowcy domagają się realizacji wcześniejszych deklaracji zarządu dotyczących odpraw oraz uregulowania w formie pakietu socjalnego wszystkich spraw pracowniczych związanych z reorganizacją spółki.

 –  Podczas spotkania z przedstawicielami AMP  w sierpniu usłyszeliśmy szereg obietnic i deklaracji w sprawie odpraw i zatrudniania pracowników naszej spółki. Teraz okazało się, że zarząd AMP zamierza realizować tylko jedną z nich, dotyczącą składania pracownikom Cutiron ofert pracy w koncernie. Natomiast całkowicie wycofał się z deklaracji wypłaty odpraw pracownikom, którzy nabędą uprawnienia emerytalne w ciągu najbliższych 48 miesięcy lub posiadają uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego – informuje Halina Bąk, przewodnicząca zakładowej Solidarności.

Niewielką komisję zakładową z  Cutiron  merytorycznie wspiera Solidarność z AMP. Zdaniem przewodniczącego związku w AMP Jerzego Goińskiego, zarząd koncernu, nosząc się z zamiarem zlikwidowania części produkcyjnej zakładu, zobowiązany był przeprowadzić konsultacje społeczne ze związkami zawodowymi, m.in. na temat zwolnień grupowych z przyczyn nie leżących po stronie pracowników. Goiński podkreśla, że taka forma zwolnień zawsze gwarantuje pracownikom pewne osłony. – Zamiast konsultacji pracodawca wolał składać deklaracje, z których się teraz nie wywiązuje. W ten sposób pokazuje, że do reorganizacji tej spółki jest zupełnie nieprzygotowany. Powodzenie rekrutacji ludzi z Cutiron do AMP  też do końca nie jest pewne. Wkrótce przekonamy się, ilu z nich spełni kryteria dopuszczające ich do pracy w koncernie, m.in. kryterium zdrowotne – dodaje Jerzy Goiński.

Spółka Cutiron Shared Service Centre Europe zajmuje się zakupem, przerobem i sprzedażą złomu na potrzeby AMP. Po likwidacji części produkcyjnej spółka prowadzić będzie tylko działalność handlową.

bg
źródło foto:commons.wikimedia.org/F.Lamiot

 

Dodaj komentarz