Solidar Śląsko Dąbrow

Certyfikaty „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” dla dwóch firm z naszego regionu

Firmom CMC Poland z Zawiercia i Tenneco Automotive Eastern Europe z Gliwic przyznano certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W sumie w tegorocznej, XIV edycji już konkursu wyróżniono 18 firm i instytucji z całego kraju.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest organizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP. Celem akcji certyfikacyjnej jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych. Jednym z wymogów dla uczestników konkursu jest zatrudnianie pracowników na podstawie umów o pracę.

Zgłoszenia do Komisji Certyfikacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Kancelarii Prezydenta RP oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, dokonuje zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”. Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem PPP przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego.

Akcja certyfikacyjna „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” została zainicjowana przez Komisję Krajową związku w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs stale odbywa się pod patronatem urzędującego Prezydenta RP.

oprac. ny