Solidar Śląsko Dąbrow

CCS to tańsza energia i stal

Bez taniej energii hutnictwo w Polsce będzie miało olbrzymie problemy. Tę tanią i stabilną energię możemy zapewnić dzięki technologii CCS – powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” podczas Europejskiego Kongresu Stalowego Steel 2023 w Katowicach.

Dominik Kolorz, który był jednym z uczestników panelu „Zrównoważony rozwój przemysłu stalowego w warunkach transformacji energetycznej”, zwrócił uwagę, że zgodnie z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej instalacje wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS – ang. carbon capture and storage) mogą być finansowane zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych. Podkreślił, że przy obecnych cenach uprawnień emisyjnych technologia ta jest znacznie bardziej opłacalna niż jeszcze kilka lat temu. – A cena emisji będzie nadal rosła, chociażby z uwagi na spekulacyjny charakter systemu handlu CO2 – dodał.

Przewodniczący wskazał, że model funkcjonowania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) powinien być skorygowany tak, aby instytucja ta zyskała możliwości inwestycyjne w zakresie technologii CCS. – Gdyby NABE miało takie możliwości związane z modernizacją bloków węglowych 200 MW i 400 MW, to wówczas okres przejściowy w energetyce oparty o stabilną energię z węgla jest możliwy do realizacji – powiedział szef śląsko-dąbrowskiej „S”. Dodał, że tylko wówczas uda się wypełnić zapisy górniczej umowy społecznej, która zakłada funkcjonowanie kopalń do 2049 roku.

W ocenie Dominika Kolorza kluczową sprawą dla rozwoju technologii CCS w Polsce jest podjęcie w tej sprawie działań na szczeblu unijnym przez wszystkie siły polityczne w naszym kraju, ponad partyjnymi podziałami. Jako przykład takiego współdziałania, które przyniosło pozytywny rezultat, przewodniczący wskazał prace nad unijnym rozporządzeniem metanowym z wiosny tego roku. Wówczas, dzięki inicjatywie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” udało się wypracować jednolite stanowisko europarlamentarzystów reprezentujących PiS, PO oraz Lewicę. W konsekwencji zgodne współdziałanie polityków i strony społecznej doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia metanowego w brzmieniu znacznie bardziej korzystnym dla Polski.

Uczestniczący w panelu poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski wyraził nadzieję, że po przyszłorocznych wyborach do PE zmieni się układ sił w instytucjach unijnych, co z kolei doprowadzi do rewizji dotychczasowej polityki klimatyczno-energetycznej. W ocenie Tobiszowskiego obecny kształt tej polityki jest nieracjonalny i niemożliwy do wykonania. – Jak można mówić o zielonej transformacji, jeśli my 80 proc. stali na nasze inwestycje w OZE bierzemy z Chin i Indii. Przez nasze decyzje produkujemy więcej CO2 w innych częściach świata – podkreślił europoseł. – Koszty transformacji będzie ponosił obywatel europejski. Fit for 55 do 2030 roku ma kosztować 700 mld euro rocznie. Powstaje taka luka finansowa, że my nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć w Europie i myślę, że z ta fikcją trzeba skończyć – dodał Grzegorz Tobiszowski.

Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu Stalowego Steel 2023 odbywa się w dniach 18-19 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Gospodarcza. Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych na kongresie jest przyszłość polskiego hutnictwa w kontekście europejskiej transformacji energetycznej.

łk