Solidar Śląsko Dąbrow

Służby publiczne

Regionalny Sekretariat Służb Publicznych NSZZ Solidarność

Siedziba: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność,
Katowice, ul. Floriana 7, pokój 218
czynne codziennie: 8.00 – 16.00
tel. 32 353 84 25 wew. 218

przewodniczący – Dariusz Gierek
kom. 668 102 121
e-mail: d.gierek@solidarnosckatowice.pl

zastępca przewodniczącego – Andrzej Badura
kom. 668 123 688

zastępca przewodniczącego – Andrzej Dudzik
kom. 694 445 431

sekretarz – Bożena Wojtunik
kom. 605 074 569

Regionalny Sekretariat Służb Publicznych to struktura zrzeszająca ok. 6 tys członków. W skład RSSP wchodzą: Sekcja Ciepłownictwa,  Sekcja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Sekcja Komunikacji Miejskiej, Sekcja Pożarnictwa, Sekcja Wodociągów i Kanalizacji oraz Sekcja Koordynacyjna Osób Niepełnosprawnych. Sekretariat reprezentuje swoje struktury na zewnątrz i koordynuje ich działalność. Wspiera komisje zakładowe w ochronie miejsc pracy, tworzeniu regulaminów pracy i układów zbiorowych pracy. Udziela informacji na temat uczestnictwa w Radach Pracowników.

Sekcje wchodzące w skład RSSP:

Regionalna Sekcja Ciepłownictwa NSZZ Solidarność

Siedziba: Katowice, ul. Floriana 7, siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, pok. 218
przewodniczący – Tadeusz Nowak
tel. 32 353 84 25 wew. 218
kom. 664 990 769
e-mail: tadeusz.tadeusz1@o2.pl

Regionalna Sekcja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej NSZZ Solidarność

przewodniczący – Dariusz Kraśniewski
tel. 32 353 84 25 wew. 218

Regionalna Sekcja Komunikacji Miejskiej NSZZ Solidarność

przewodniczący – Andrzej Badura
tel. 32 263 50 16 wew. 215
kom. 668 123 688

Międzyregionalna Śląska Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność

przewodniczący – Adam Rogoza
tel/fax. 32 231 18 33
kom. 693 227 764

Regionalna Sekcja Pracowników Wodociągów i Kanalizacji NSZZ Solidarność

przewodniczący – Andrzej Dudzik
kom. 694 445 431
e-mail: gustekmpwik@interia.pl

Regionalna Sekcja Pracowników Samorządowych i Rządowych

przewodniczący – Adrian Tomas
kom. 502 905 297
e-mail: halina.j64@gmail.com

Regionalna Sekcja Koordynacyjna Osób Niepełnosprawnych NSZZ Solidarność

przewodniczący – Ryszard Naglak
kom. 601 286 789
e-mail: r.naglak@mieszko.com.pl