Solidar Śląsko Dąbrow

Pozostałe

Regionalne Sekcje nie należące do Regionalnych Sekretariatów

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

Siedziba: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność,
Katowice, ul. Floriana 7, pok. 219
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 11.00
tel. 32 353 84 25 wew. 236
przewodniczący – Bronisław Skoczek

Międzyregionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność

przewodniczący – Janusz Ziółkowski
kom. 602 508 840
Janusz Wojciechowski – Nadleśnictwo Brynek
kom. 605 230 674