Solidar Śląsko Dąbrow

Motoryzacja

Regionalna Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność

Przewodniczący – Grzegorz Zmuda
tel. kom.
e-mail: motoryzacja@solidarnosckatowice.pl
pokój 236

Regionalna Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego zrzesza organizacje zakładowe i międzyzakładowe z firm branży motoryzacyjnej z Regionu Śląsko- Dąbrowskiego. W naszej sekcji są m.in. organizacje z takich zakładów jak: Valeo, Magneti Marelli, Plastic Component&Modules, Yazaki Automotive Products Poland, Bitron Poland. Do głównych zadań sekcji należą wypracowywanie wspólnych strategii działań organizacji zrzeszonych w RSPM. wymiana informacji i doświadczeń, reprezentowanie organizacji NSZZ Solidarność sektora motoryzacyjnego przed różnymi podmiotami.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sekcji. Tylko poszerzając swoje kontakty, uzupełniając wiedzę i wymieniając się informacjami, możemy więcej zdziałać.