Solidar Śląsko Dąbrow

Metalowcy

Regionalny Sekretariat Przemysłu Metalowego
NSZZ Solidarność

Siedziba: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność,
Katowice, ul. Floriana 7, pokój 234
czynne codziennie: 7.00 – 15.00
tel\fax. 32 353 84 25 w. 209
email: metalowcy@solidarnosckatowice.pl

przewodniczący – Andrzej Karol
kom. 693 339 340
e-mail: andrzej.karol@wp.pl

Jednym z najważniejszych zadań Sekretariatu jest wszechstronna pomoc komisjom zakładowym w zakresie negocjacji Układów Zbiorowych Pracy i pakietów socjalnych. RSPM współorganizuje akcje protestacyjne. Współpracując z Zarządem Regionu, Krajowym Sekretariatem Metalowców i biurem prawnym ZR udziela porad dotyczących prawa pracy. Posiedzenia Rady Sekretariatu odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Wnioski i uwagi dotyczące nieprawidłowości w zakładach pracy oraz funkcjonowania Sekretariatu można kierować na ręce przewodniczących sekcji wchodzących w skład RSPM.

Sekcje wchodzące w skład RSPM:

Regionalna Sekcja Hutnictwa NSZZ Solidarność

Przewodniczący – Andrzej Karol
tel. 32 258 85 33
kom. 693 339 340
e-mail: andrzej.karol@wp.pl

Regionalna Sekcja Metalowców NSZZ Solidarność

Przewodniczący – Zbigniew Michałkiewicz
tel. 32 291 72 39
kom. 510 134 111
e-mail: zmichalkiewcz@vp.pl

Regionalna Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność

Przewodniczący – Krzysztof Strzelbicki
kom. 609 529 032
e-mail: nszz.solidarnosc@nitroerg.pl

Regionalna Sekcja Przemysłu Elektromechanicznego, Budownictwa
i Konstrukcji Stalowych NSZZ Solidarność

Przewodnicząca – Andrzej Talaga
kom. 695 390 728
e-mail: solidarnosc@mz.pl