Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejarze

Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność

Siedziba: 40-079 Katowice, Gliwicka 12 B
biuro czynne codziennie 7.00 – 15.00
przewodniczący – Stanisław Hrustek
tel/fax. 32 710 52 03
kom. 606 611 402
fax. 32 710 52 03
e-mail: oskkatowice@skk.org.pl