Solidar Śląsko Dąbrow

Górnicy

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność

Siedziba: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
Katowice, ul. Floriana 7, pokój 216
Czynne codziennie: 8.00 – 16.00
tel\fax. 32 253 91 58, 32 353 84 25 wew. 214, 216
email: skgwk@sgie.pl
www.solidarnoscgornicza.org.pl

przewodniczący – Bogusław Hutek
zastępca przewodniczącego – Jarosław Grzesik
zastępca przewodniczącego – Stanisław Kłysz
zastępca przewodniczącego – Sławomir Kozłowski