Solidar Śląsko Dąbrow

Bonus prywatyzacyjny dla pracowników ZEC w Katowicach

Do 15 grudnia pracownicy Zakładów Energetyki Cieplej S.A. w Katowicach otrzymają świadczenie pieniężne, średnio po 2700 zł netto, z tytułu sprzedaży 100 proc. akcji spółki francuskiemu inwestorowi. Wypłata świadczenia zagwarantowana została w pakiecie socjalnym wynegocjowanym przez zakładowe organizacje związkowe z Katowickim Holdingiem Węglowym, poprzednim właścicielem ZEC. Pakiet podpisany został 5 maja tego roku, na kilka miesięcy przed sprzedażą spółki firmie DK Energy Polska.

Związkowcy z Solidarności podkreślają, że gwarancjami pakietu socjalnego objęci zostali wszyscy pracownicy, którzy w dniu jego wejścia w życie zatrudnieni byli w spółce na podstawie umowy o pracę. – Najistotniejsze zapisy tego dokumentu dotyczą gwarancji zatrudnienia od 1 do 4,5 roku, w zależności od stażu pracy w ZEC. Bardzo ważnym elementem finansowym jest też świadczenie pieniężne, które wkrótce trafi do pracowników. Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od liczby lat przepracowanych w spółce. Średnia kwota to 2700 zł – mówi Zbigniew Kniotek, szef Solidarności w spółce.

Jak informuje Kniotek, dodatkowo załoga otrzyma jeszcze inny bonus finansowy. – Jego wartość to 1 proc. wynikający z różnicy pomiędzy wyceną, a ostateczną ceną sprzedaży naszej spółki. Ten bonus wszyscy pracownicy otrzymają  w jednakowej kwocie – wyjaśnia przewodniczący.

Zbigniwe Kniotek podkreśla, że do realizacji zapisów pakietu socjalnego zobowiązał się nowy właściciel ZEC Katowice, francuska firma DK Energy Polska. – Obecnie Francuzi przeprowadzają u nas wiele audytów w celu dostosowania działalności ZEC do struktur DK Energy. Wyznaczają ścisły zakres obowiązków dla każdego pracownika. Ogromną wagę przywiązują do bezpieczeństwa pracy, kontrolują sprawność wszystkich urządzeń technicznych. Zapowiedzieli również, że na koszt pracodawcy będą podnosić kwalifikacje pracowników. Nie wykluczają też nowych przyjęć do pracy. To sprawia, że teraz załoga ma więcej dobrej nadziei niż obaw – mówi przewodniczący.      

Sprzedaż ZEC Katowice S.A. sfinalizowana została 16 października. Należąca do francuskiego koncernu EDF firma DK Energy kupiła spółkę za ponad 250 mln zł. Majątek firmy stanowią kotłownie, sieci i stacje ciepłownicze zlokalizowane w rejonie kopalń KHW w Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i w Sosnowcu.

ZEC Katowice S.A. zatrudnia blisko 370 pracowników.

bea
źródło foto:commons.wikimedia.org/MichałBulsa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.