Solidar Śląsko Dąbrow

Biuro programu „Czyste Powietrze” ruszyło w trasę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił mobilne biuro programu „Czyste Powietrze”. W ten sposób chce dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i pomóc im w uzyskaniu dofinansowania na wymianę starego pieca i ocieplenie domu.

Mobilne biuro „Czystego Powietrza” zainaugurowało swoją działalność 8 lipca w Pszczynie. Na rynku ustawiono stoliki, przy których mieszkańcy miasta mogli porozmawiać z przedstawicielami WFOŚiGW i uzyskać informacje dotyczące zasad przyznawania dofinansowania na inwestycje objęte programem. Pracownicy Funduszu pomagali także w wypełnianiu wniosków.

Do końca wakacji mobilne biuro pokona przeszło 4 tys. km. – Dostajemy sygnały, że jest bardzo wiele osób zainteresowanych wymianą starych kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich zbyt duże obciążenie – mówił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach podczas otwarcia mobilnego biura na rynku w Pszczynie.

Program „Czyste Powietrze” jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i będzie realizowany do 2029 roku. Jego budżet wynosi przeszło 103 mld zł. Wnioski w ramach programu można składać także drogą elektroniczną. Żeby to zrobić wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i znaleźć zakładkę „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”.

Natomiast gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dofinansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiada za wdrażanie tego programu na terenie naszego województwa.

Termin składania wniosków upływa 29 lipca. W tym roku na kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych ma zostać przeznaczonych 50 mln zł. Tomasz Bednarek przypomina, że samorządy dopiero od zeszłego roku mogą się starać o środki na tego typu inwestycje. – Dla nich to jest ogromne wsparcie, bo wiele gmin nie byłoby w stanie udźwignąć kompleksowej modernizacji starych budynków. Nic dziwnego, że zainteresowanie jest spore, nie wykluczamy więc podwyższenia ogólnej puli dofinansowania – podkreśla prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Kompleksowa termomodernizacja budynków, wymiana przestarzałych pieców do centralnego ogrzewania na nowoczesnego instalacje lub przyłączanie domów do sieci ciepłowniczych, to najbardziej skuteczny sposób na walkę z tzw. niską emisją.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW Katowice

Dodaj komentarz