Solidar Śląsko Dąbrow

Biogazownie – ważny cel polityki energetycznej Polski

W Centrum Energii Odnawialnej w Kostkowicach w gminie Jasienica oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych biogazowni rolniczych w Europie. Instalacja pozwoli na pozyskiwanie rocznie 2,5 mln metrów sześciennych biogazu. Dodatkowym produktem będzie wartościowy nawóz organiczny.

– Biogazownie rolnicze są realną gwarancją dostosowania Polski do wymagań europejskich w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w trakcie uroczystego otwarcia obiektu. Biogazownia rolnicza w Kostkowicach znacznie różni się w eksploatacji od innych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jej konstrukcja ze względu na przetwarzanie składników biomasy jest bardziej skomplikowana. Tworzą ją specjalnie przystosowane obiekty do przechowywania, przygotowania i dozowania składników, rozdrabniacze masy oraz ciągi do jej pasteryzacji. Ważnym elementem jest zespół kogeneracyjny, w którym energia biogazu przetwarzana jest na energię elektryczną i cieplną.

Budowa biogazowni w Kostkowicach kosztowała blisko 10 mln złotych. Jej powstanie było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przeznaczył na ten cel 5,8 mln zł, w postaci pożyczki preferencyjnej i dotacji.

W krajach Unii Europejskiej zakłady przetwarzające odpady organiczne na biogaz stanowią prężnie rozwijającą się dziedzinę gospodarki. Najwięcej biogazowni jest w Szwecji i w Niemczech. W Polsce, choć ilość biomasy nadającej się do przeróbki jest porównywalna, to wciąż jest ona mało wykorzystywana. Dlatego budowa w kraju różnego rodzaju instalacji produkujących biogaz stanowi jeden z najważniejszych celów Polityki energetycznej Polski. Przewiduje ona wzrost do 15 procent udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii i elektrycznej do 2020 roku.
 

Dodaj komentarz