Solidar Śląsko Dąbrow

Bez porozumienia w sprawie podwyżek płac w JSW. Związkowcy zapowiadają protesty

Dobiegły końca rokowania z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i zarządu spółki w sprawie tegorocznych podwyżek płac. Strony nie doszły do porozumienia.

– W związku z brakiem realizacji żądań oraz brakiem rzeczowych propozycji ze strony Zarządu JSW S.A. Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. w ramach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przechodzą do następnego etapu, jakim są mediacje oraz rozpoczynają przygotowania do akcji protestacyjnych – czytamy w stanowisku opublikowanym przez związkowców po zakończeniu rozmów.

W grudniu reprezentatywne organizacje związkowe z JSW, czyli NSZZ „Solidarność”, Federacja Związku Zawodowego Górników i Związek Zawodowy „Kadra” Pracowników JSW SA wysunęła żądanie wzrostu stawek płacy zasadniczej dla pracowników spółki od 1 stycznia 2023 roku o 25 proc. 3 stycznia ponowiły żądanie w trybie spory zbiorowego. Rokowania pomiędzy stronami zakończyły się 12 stycznia spisaniem protokołu rozbieżności.

Strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko w kwestii podwyżek płac o 25 proc., uzasadniając to wynikiem finansowym za 9 miesięcy 2022 roku na poziomie 5,9 mld zł i przewidywanym wynikiem finansowym za cały zeszły rok na poziomie 7-7,5 mld zł. Zarząd JSW S.A. przyjął do wiadomości stanowisko strony społecznej i zapewnił, że jest otwarty na prowadzenie rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2023 rok Jednocześnie podkreślił w protokole, że postulowany przez związkowców wzrost wynagrodzeń o 25 proc. oznacza szacunkowy roczny koszt na poziomie ok. 910 mln zł (726 mln za + koszty ZUS).

Zarząd spółki zaakceptował propozycję związków zawodowych, by mediatorem w sporze zbiorowym został senator Wojciech Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie mediacyjne ma się odbyć 25 stycznia.

Jak podkreślają związkowcy, ustalenia te nie wpływają na plany przeprowadzenia protestów. – W związku z brakiem odpowiedzi ze strony właściciela, tj. Ministerstwa Aktywów Państwowych, na wniosek w sprawie spotkania ze stroną społeczną – właśnie tam przeprowadzimy pierwszy etap akcji protestacyjnej. Nie pominiemy też siedziby JSW SA – czytamy w komunikacie związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. zatrudnia 22 tys. osób. Jest największym producentem wysokiej jakości węgla kokosowego w UE.

solidarnoscgornicza.org.pl, oprac. ny
źródło foto: mat. prasowe JSW/Dawid Lach