Solidar Śląsko Dąbrow

Bez porozumienia w rybnickim szpitalu

Rozmowy płacowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku nie przyniosły porozumienia. Organizacje związkowe zapowiadają akcję strajkową. Rozpoczęcie bezterminowego protestu jest planowane na poniedziałek 24 lutego.

Negocjacje między przedstawicielami związków działających w placówce i dyrekcją prowadzone były 17 i 18 lutego. – Spotkaliśmy się z arogancją ze strony pracodawcy, który nie przedstawił żadnych propozycji. Idąc dzisiaj na spotkanie, mieliśmy nadzieję, że podpiszemy porozumienie, a zostaliśmy zmuszeni do odwieszenia akcji strajkowej – mówi Piotr Rajman, przewodniczący „Solidarności” w rybnickim szpitalu.

Jak informuje Rajman, w trakcie bezterminego strajku, który rozpocznie się 24 lutego, szpital będzie pracował w trybie świątecznego dyżuru, co oznacza, że placówka będzie przyjmowała tylko najciężej chorych pacjentów, natomiast poradnie przyszpitalne nie zostaną otwarte. 

Równocześnie organizacje związkowe zwróciły się do marszałka województwa śląskiego o pilne spotkanie, podczas którego przedstawiciel organu założycielskiego szpitala będzie mógł się odnieść do informacji przekazywanych związkowcom przez dyrekcję placówki.

Najważniejszy postulat przedstawiony przez stronę związkową dotyczy podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników placówki o 400 zł brutto. 13 lutego w szpitalu przeprowadzony został dwunastogodzinny strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział ponad 700 pracowników. Piotr Rajman zaznacza, że po proteście dyrekcja szpitala zobowiązała się do rozpoczęcia negocjacji płacowych i przedstawienia swoich propozycji.

Od maja 2018 roku w szpitalu trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Strona związkowa przedstawiła wówczas postulat dotyczący podwyższenia płac zasadniczych wszystkich pracowników o 1,2 tys. zł brutto. W październiku, w wyniku strajku zawarto porozumienie gwarantujące podwyżki wynoszące średnio 400 zł brutto na etat. Zgodnie z zapisami tego dokumentu, wynagrodzenia najmniej zarabiających pracowników wzrosły o 500 zł.

W czerwcu 2019 roku w rybnickim szpitalu podpisano jeszcze jedno porozumienie płacowe. Uzgodniono w nim kolejne podwyżki wynoszące od 150 do 300 zł brutto. Zanim doszło do zawarcia tych uzgodnień, w szpitalu odbyło się referendum strajkowe, w którym większość załogi opowiedziała się za strajkiem.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest przeszło 1300 pracowników.

ak

 

Dodaj komentarz