Solidar Śląsko Dąbrow

ZOO w Chorzowie

Tylko dla członków NSZZ „Solidarność” – 50% rabatu na bilet za okazaniem legitymacji związkowej.

Rabat obowiązuje na zakup 1 biletu normalnego.