Solidar Śląsko Dąbrow

Park Rozrywki Zatorland

Oferta specjalna na bilety dla członków śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” – 60 zł

Zapisy na bilety oraz wszelkich informacji udziela Biuro Promocji i Rozwoju Związku, tel. 32 728 41 04