Solidar Śląsko Dąbrow

Park Rozrywki Zatorland

Oferta specjalna na bilety dla członków śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” – 49,90 zł

Zapisy na bilety oraz wszelkich informacji udziela Tomasz Cichoń z Biura Promocji i Rozwoju Związku, tel. 661 886 200