Solidar Śląsko Dąbrow

Smart Gym

Członkowie zawiązku zawodowego NSZZ „Solidarność” mogą nabyć:

  1. Karnet Open 28 dni w cenie 59 zł
    (Klient jest zwolniony z obowiązku uiszczenia jednorazowej opłaty aktywacyjnej do wysokości kwoty 19,00 zł brutto. Każdy kolejny kod rabatowy wykorzystany przez danego Klienta może się wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty aktywacyjnej zgodnie z Regulaminem Sieci Klubów Smart Gym)
  2. Karnet Przekorzystny 364 dni w cenie 55 zł
    (Karnet Przekorzystny 364 dni za cenę 715 zł brutto, płatny w 13 ratach po 55,00 zł brutto każda) + opłata aktywacyjna zgodna z regulaminem sieci klubów Smart Gym oraz cennikiem. Opłata nie jest zwrotna)

Jak przystąpić do programu?

  1. Wypełnij formularz.
  2. Po weryfikacji członkostwa* na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz szczegółową informacje jak skorzystać z oferty. Do weryfikacji potrzebne są; nazwa zakładu pracy oraz numer legitymacji związkowej. Jeśli nie masz legitymacji związkowej, zostaniesz poproszony o przesłanie do nas potwierdzenia od swojej organizacji, że należysz do związku zawodowego.