Solidar Śląsko Dąbrow

Śląskie Laboratoria Medyczne / Badaj.to

Członkowie związku „Solidarność” mogą skorzystać z 30% rabatu na wykonanie dowolnego badania laboratoryjnego. Listę badań wykonywanych w laboratoriach można sprawdzić na stronie https://sla.pl/#katalog-badan

Rabat naliczany jest za okazaniem legitymacji związkowej wraz z dowodem tożsamości. Nie łączy się z innymi promocjami.

Lista punktów pobrań dostępna na stronie https://sla.pl/punkty-pobran-lista/