Solidar Śląsko Dąbrow

ORLEN

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów poza paliwowych, na stacjach paliw PKN ORLEN.

Poniżej przedstawiamy procedurę i warunki, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z rabatu:

  1. Każda z osób pragnąca otrzymać kartę rabatową musi najpierw wyrobić elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”. W tym celu należy zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji
  2. Osoby, które będą w posiadaniu WAŻNEJ elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej ORLEN, muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji paliw ORLEN, by odebrać kartę rabatową.

Szczegółowy wykaz stacji dedykowanych w naszym regionie, gdzie można dedykowanych można wyrobić kartę rabatową:

Wykaz wszystkich stacji dedykowanych w całym kraju:

W razie problemów z wyrobieniem karty rabatowiej: