Solidar Śląsko Dąbrow

Kolej wąskotorowa Rudy

Dla członków śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” mamy specjalną ofertę na przejazdy koleją wąskotorową w Rudach

Ceny dla członków tylko za okazaniem ważnej legitymacji członkowskiej:

  • normalny – 13 zł,
  • ulgowy (dzieci w wieku od 3 do 18 lat) – 10 zł,
  • rodzinny (2+2) – 40 zł