Solidar Śląsko Dąbrow

Bank Pekao SA

Oferta Banku Pekao SA

Członkowie Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność mogą dodatkowo skorzystać ze specjalnej oferty Banku Pekao SA. Warunkiem skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.

Więcej szczegółów: https://klubpzupomoc.pzu.pl/