Solidar Śląsko Dąbrow

Energylandia

Sprzedaż voucherów w sezonie 2022 została zakończona. Zapraszamy w następnym sezonie!


Specjalna oferta dla członków NSZZ  „Solidarność” na sezon 2022

  BILET NORMALNY
OD 12 R.Ż
BILET ULGOWY
DO 12 R.Ż
DZIECI
1-3 R.Ż
CENY DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 149zł 104zł 1zł
CENY NA KASACH 179zł 129zł 1zł

Zapisy na bilety do 19 września, odbiór WYŁĄCZNIE 22 września (w godz. 8-14). Płatność tylko gotówką (uprasza się o odliczone kwoty).

Sprzedaż biletów w sezonie 2022 została zakończona. Zakupione bilety ważne są do końca października.

Prosimy, aby zamówienia na bilety do Energylandii (mailowo: sekrzr@solidarnosckatowice.pl) składali przewodniczący organizacji zakładowych/międzyzakładowych lub upoważnione przez nich osoby po uprzednim podaniu numeru legitymacji związkowej (do weryfikacji).

Zamówienia i więcej informacji w Sekretariacie Ogólnym ZR, pok. 110, tel. 32 253 78 00 lub 32 353 84 25 do 29 wew: 219, e-mail: sekrzr@solidarnosckatowice.pl.