Solidar Śląsko Dąbrow

Energylandia

Specjalna oferta dla członków NSZZ  „Solidarność” na sezon 2023

  BILET NORMALNY
OD 12 R.Ż
BILET ULGOWY
DO 12 R.Ż
DZIECI
1-3 R.Ż
CENY DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 149zł 104zł 1zł
CENY NA KASACH 179zł 129zł 1zł
  • zamówienia 3.08-21.08, odbiór 23.08
  • zamówienia 24.08-11.09, odbiór 13.09
  • zamówienia 14.09-25.09, odbiór 27.09 – to ostatnie terminy w tym sezonie

Prosimy, aby zamówienia na bilety do Energylandii (mailowo: profity@solidarnosckatowice.pl) składali przewodniczący organizacji zakładowych/międzyzakładowych lub upoważnione przez nich osoby po uprzednim podaniu numeru legitymacji związkowej (do weryfikacji).

Zamówienia i więcej informacji Biurze Promocji i Rozwoju, pok. 104, tel. 32 253 78 00 lub 32 353 84 25 do 29 wew: 104, e-mail: profity@solidarnosckatowice.pl.

Więcej na: energylandia.pl