Solidar Śląsko Dąbrow

Kolejka linowa Elka

Oferta dla członków śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”:

  • członek związku za okazaniem legitymacji może zakupić maksymalnie 2 bilety z rabatem 5 zł – dla siebie i osoby towarzyszącej
  • dotyczy to zarówno przejazdu w jedna jak i w dwie strony
  • nie dotyczy wydarzeń specjalnych nieuwzględnionych w ogólnym cenniku

Każdorazowo członek związku przy zakupie oraz sprawdzeniu winien okazać legitymacje.