Solidar Śląsko Dąbrow

Aqua Drom

Oferta dla członków śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”:

  • 15% rabatu po okazaniu legitymacji członkowskiej
  • z obiektu można również korzystać w ramach karty Fitprofit/Fitsport