Solidar Śląsko Dąbrow

Będzie strajk ostrzegawczy w Tauron Polska Energia

Na początku listopada w kilku spółkach należących do Tauron Polska Energia, m.in. w Tauron Wytwarzanie i Tauron Dystrybucja przeprowadzony zostanie strajk ostrzegawczy. Za taką formą protestu opowiedziała się zdecydowana większość pracowników, którzy wzięli udział w referendum strajkowym zorganizowanym w pierwszej połowie października. Jednym z najważniejszych powodów zapowiedzianej akcji protestacyjnej jest brak podwyżek wynagrodzeń.

Jak informuje Andrzej Sikora, przewodniczący Solidarności w Tauron Wytwarzanie, związki zawodowe domagają się podwyżek płac w wysokości 200 zł brutto na etat. Negocjacje płacowe w większości spółek zakończyły się fiaskiem. Zarząd TPE nie zgodził się na podwyżki płac, tylko zaproponował jednorazową premię w wysokości 600 zł brutto, którą pracownicy mieli otrzymać do końca czerwca. Premia wynosząca 400 zł brutto, która miałaby zostać wypłacona w drugim półroczu, uzależniona została od wyników ekonomiczno-finansowych Grupy. W ocenie związków zawodowych takie propozycje zarządu były dla pracowników niesatysfakcjonujące. – Zależało nam na podwyżkach płac, a nie na jednorazowych świadczeniach. Wyniki referendum pokazały, że ludzie popierają nasze działania i są coraz bardziej zdeterminowani – mówi Andrzej Sikora.

Związkowcy sprzeciwiają się też zwolnieniom i przenoszeniu ludzi do spółek zależnych. Jak podkreśla Andrzej Sikora, warunki pracy w Tauron Polska Energia ulegają pogorszeniu. W miejsce pracowników, którzy odchodzą w ramach Programów Dobrowolnych Odejść, nie są zatrudniane nowe osoby. – Ludzie mają coraz więcej obowiązków, ale nie otrzymują za to żadnej rekompensaty finansowej – dodaje przewodniczący.

Referendum strajkowe przeprowadzone zostało w Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Dystrybucja Pomiary, Tauron Dystrybucja Serwis oraz Tauron Obsługa Klienta. W sumie  w głosowaniu uczestniczyło blisko 11 tys. pracowników.

W Tauron Dystrybucja frekwencja wyniosła ponad 73 proc., za strajkiem opowiedziało się ok. 92 proc. głosujących. W Tauron Wytwarzanie w referendum wzięło udział blisko 73 proc. załogi.  „Tak” dla akcji strajkowej powiedziało blisko 97 proc. uczestników głosowania. Ponad 70-procentowa frekwencja była także w spółkach TD Serwis i TD Pomiary. Tam za strajkiem opowiedziało się przeszło 86 proc. i 94 proc. głosujących.  W Tauron Obsługa Klienta w głosowaniu uczestniczyło 58 proc. pracowników, za strajkiem opowiedziało się blisko 80 proc. z nich.

Szczegóły dotyczące planowanego strajku uzgodnione zostaną 28 października podczas posiedzenia Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

aga

 

Dodaj komentarz