Solidar Śląsko Dąbrow

Będzie porozumienie w JSW?

Po piątkowym strajku ostrzegawczym pojawiła się szansa na kompromis w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 9 lipca odbyła się pierwsza runda rozmów pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych, a zarządem JSW. Strony ustaliły, że do końca lipca wypracują projekt porozumienia w sprawie podwyżek płac i umów o pracę dla nowych pracowników.

– To były pierwsze od dłuższego czasu merytoryczne rozmowy z przedstawicielami zarządu spółki.  Jestem przekonany, że wpływ na zmianę postawy zarządu miały dwie kwestie. Po pierwsze zaangażowanie załogi w akcję strajkową. Ponad 90 proc. pracowników wzięło czynny udział w strajku, co obala tezę, że w spółce mamy do czynienia wyłącznie z konfliktem pomiędzy liderami związkowymi a prezesem. Czarno na białym widać, że to spór między załogą a zarządem. Po drugie w poniedziałkowych rozmowach udział wziął przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Jan Lityński. Jego obecność i zainteresowanie, jakie wykazuje problemami w spółce prezydent Bronisław Komorowski, nie mogło zostać zignorowane przez zarząd – mówi   Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.

Ustalono, że Artur Wojtków, wiceprezes zarządu JSW wybrany przez załogę do końca lipca przedstawi zarządowi propozycję porozumienia w sprawie podwyżki płac i umów o pracę z pracownikami zatrudnianymi po 15 lutego 2012. – Ta propozycja będzie wypracowywana wspólnie ze stroną związkową. Powołaliśmy naszą grupę ekspertów. Chcemy, aby prace nad projektem porozumienia ruszyły jeszcze w tym tygodniu, a najpóźniej 16 lipca. Dajemy sobie czas do końca miesiąca. Jeśli wypracujemy rozwiązania satysfakcjonujące obie strony i zostaną zaakceptowane przez zarząd, to podpiszemy porozumienie i zamkniemy tematy będące przedmiotem sporów zbiorowych. Jeśli jednak się okaże, że prace stoją w miejscu, że to jest pozorowanie dialogu, będziemy zmuszeni przeprowadzić kolejne akcje protestacyjne – zapowiada Brudziński.
 

 

Dodaj komentarz