Solidar Śląsko Dąbrow

Będzie nowa ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym

Najprawdopodobniej we wrześniu Sejm zajmie się projektem ustawy przyznającej wdowom i sierotom po górnikach rekompensaty pieniężne za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Chodzi o ok. 7 tys. osób, które zostały pominięte w ubiegłorocznej ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym. Projekt powstał m.in. dzięki działaniom śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Nowy projekt ma być uzupełnieniem ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym przyjętej w październiku 2017 roku. Przyznała świadczenia pieniężne w wysokości 10 tys. zł emerytom i rencistom górniczym, którym odebrano deputaty węglowe, a także wdowom i sierotom po nich. Nie objęła natomiast wdów i sierot, które pobierają renty rodzinne nie po emerytach czy rencistach, ale po zmarłych pracownikach kopalń, w tym ofiarach wypadków górniczych. – Pominięcie w tej ustawie wdów i sierot po górnikach, którzy nie dożyli emerytury lub renty, jest zwyczajnie niesprawiedliwe i wzbudziło uzasadniony sprzeciw – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Wielokrotnie występowaliśmy w tej sprawie m.in do Ministerstwa Energii, czy parlamentarzystów. Jednak dopiero nasza niedawna interwencja u pana premiera Mateusza Morawieckiego doprowadziła do znaczącego przyspieszenia prac nad tym projektem – dodaje.

W poniedziałek 9 lipca wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że projekt ustawy zyskał już „zielone światło” ze strony Ministerstwa Finansów i został skierowany  do uzgodnień międzyresortowych. Jeśli te uzgodnienia przebiegną sprawnie, tuż po sejmowych wakacjach projektem zajmie się Sejm.

Projekt nowej ustawy dotyczący świadczenia rekompensacyjnego, który powstał pod naciskiem NSZZ Solidarność oraz środowiska wdów górniczych, obejmie również osoby, które były uprawnione do świadczenia na mocy poprzedniej ustawy, ale nie złożyły w terminie wniosków o rekompensatę lub ich wnioski nie zostały zweryfikowane na czas.

łk

Dodaj komentarz