Solidar Śląsko Dąbrow

Będzie modyfikacja programu „Czyste Powietrze”?

Propozycje zmian w rządowym programie walki z niską emisją były najważniejszym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które odbyło się 11 czerwca. W obradach uczestniczył pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.  Podczas obrad omówiono główne założenia projektu stanowiska w sprawie zmian w programie „Czyste Powietrze” opracowanego przez WRDS z inicjatywy śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Pan minister przychylnie odniósł się do propozycji zawartych w projekcie stanowiska. Miejmy nadzieję, że przełoży się to na konkretne działania legislacyjne rządu, które wejdą w życie przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego – powiedział po zakończeniu obrad Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 
 
Projekt stanowiska WRDS zakłada m.in. zwiększenie poziomu dofinansowania do przyłączania domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczych. Obecnie dopłaty są niskie, a samo przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Tymczasem rozwój ciepła systemowego jest jedną z najbardziej optymalnych metod walki z niską emisją. 
 
Kolejny postulat dotyczy usunięcia z programu „Czyste Powietrze” zapisów dyskryminujących nowoczesne kotły węglowe piątej generacji. W obecnym kształcie programu znacząco utrudnione jest uzyskanie dofinansowania do zakupu nowoczesnego kotła węglowego w sytuacji, gdy istnieje możliwość przyłączenia instalacji grzewczej w domu do sieci gazowej. Jak podkreślono w projekcie stanowiska WRDS, to rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, ani ekologicznego. Przyczynia się natomiast do promowania importowanego gazu kosztem węgla produkowanego w polskich kopalniach.
 
Kolejnym elementem, o który w ocenie WRDS powinien zostać poszerzony program „Czyste Powietrze”, jest umożliwienie pozyskania dofinansowania do zakupu elektrofiltrów kominowych, jako wielokrotnie tańszej alternatywy dla wymiany całej instalacji grzewczej. Elektrofiltry są przystosowane do montowania w piecach starszego typu. Ich montaż pozwala czterokrotnie ograniczyć emisję pyłów PM 10 i PM 2,5 do atmosfery. – Dzięki elektrofiltrom kominowym można więc praktycznie natychmiast osiągnąć pożądany efekt ekologiczny w postaci zniwelowania niskiej emisji, przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych – napisano w projekcie stanowiska. 
 
Po omówieniu na posiedzeniu plenarnym 11 czerwca ostateczna wersja stanowiska ma być przyjęta przez członków WRDS w trybie obiegowym.
 
łk
źródło foto: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/Tomasz Żak
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *