Solidar Śląsko Dąbrow

Będzie manifestacja górniczych emerytów z Kompanii Węglowej

12 listopada przed siedzibą Kompanii Węglowej w Katowicach przeprowadzona zostanie manifestacja emerytów górniczych. Powodem protestu jest decyzja zarządu spółki o odebraniu emerytom, rencistom prawa do bezpłatnego węgla.

– Wszyscy górniczy emeryci powinni 12 listopada przyjść pod siedzibę zarządu KW i zamanifestować swój sprzeciw. Zapraszamy na manifestację nie tylko członków Solidarności, ale również członków innych związków oraz osoby niezrzeszone. Jeżeli sami nie upomnimy się o swoje prawa, nikt za nas tego nie zrobi – mówi Bronisław Skoczek, szef Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność.

Jak podkreśla przewodniczący, emerytów szczególnie bulwersuje sposób, w jaki zarząd Kompanii Węglowej pozbawiał ich prawa do bezpłatnego węgla. – Uchwała zarządu w tej sprawie została podjęta bez jakiejkolwiek konsultacji ze stroną społeczną i w naszej ocenie niezgodnie z prawem. Milczeliśmy, kiedy w lutym zarząd odebrał nam po tonie węgla, bo rozumieliśmy, że sytuacja w branży jest trudna. Uważaliśmy, że jeżeli my zrezygnujemy z części węgla, pozwoli to uratować miejsca pracy dla młodych ludzi. Teraz jednak zarząd posunął się za daleko. Deputat to nie jest żaden przywilej, tylko cześć naszego świadczenia emerytalnego, na które ciężko pracowaliśmy – podkreśla Bronisław Skoczek.

Oprócz manifestacji przed siedzibą Kompanii Węglowej Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów przygotowała również inne formy protestu przeciwko pozbawieniu tej grupy deputatów węglowych. Wśród górniczych emerytów kolportowane są wzory pism protestacyjnych oraz pozwów sądowych przeciwko Kompanii Węglowej. – Namawiamy wszystkich, aby podpisywali listy protestacyjne, a następnie wysyłali je do prezesa Kompanii Węglowej, premier Ewy Kopacz oraz do posłów i senatorów. Mamy nadzieje, że władze w Warszawie się opamiętają. Zarząd KW odbierając nam węgiel, musiał mieć przecież na to przyzwolenie organów właścicielskich – wskazuje przewodniczący emeryckiej Solidarności.

W ubiegłym tygodniu związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej zaapelowały do zarządu spółki o odstąpienie od decyzji dotyczącej pozbawienia prawa do bezpłatnego węgla emerytów i rencistów górniczych. Związkowcy wysunęli postulat, aby w 2015 roku deputat był realizowany wyłącznie w naturze. W piśmie do prezesa KW Mirosława Tarasa przedstawiciele górniczych central związkowych wskazali, iż cały czas toczą się rozmowy dotyczące przejęcia tego rodzaju zobowiązań spółek węglowych przez Skarb Państwa.

Uchwałę pozbawiającą górniczych emerytów i rencistów prawa do bezpłatnego węgla zarząd Kompanii Węglowej podjął pod koniec września. Jej zapisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

łk, ny

 

Dodaj komentarz