Solidar Śląsko Dąbrow

Będą rozmowy z rządem o postulatach Solidarności

Zespoły robocze złożone z przedstawicieli rządu i NSZZ Solidarność zajmą się wypracowaniem porozumienia dotyczącego realizacji postulatów zgłoszonych przez związek. To najważniejsze ustalenie ze spotkania sztabu protestacyjno-strajkowego „S” z władzami PiS. 
 
W spotkaniu, które odbyło się 25 lutego w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, uczestniczył prezes tej partii Jarosław Kaczyński oraz delegacja rządowa z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Po zakończeniu rozmów przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda powiedział dziennikarzom, że miały one bardzo merytoryczny przebieg i w części spornych kwestii Solidarność jest już blisko porozumienia z rządem. – Rozmowy były obiecujące, choć w sierpniu ubiegłego roku też rozmawialiśmy bardzo długo z panem premierem, a skończyło się tym, że w grudniu musieliśmy wystąpić z listą postulatów – podkreślił po spotkaniu Piotr Duda.
 
Szef związku poinformował, że realizacją poszczególnych postulatów Solidarności zajmą się dwa związkowo-rządowe zespoły robocze, których pracami ze strony Rady Ministrów kierował będzie premier Mateusz Morawiecki. Pierwszy zespół zajmie się postulatami dotyczącymi m.in. emerytur stażowych, obniżenia opodatkowania czy wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Po stronie Solidarności jego pracami będzie kierował członek prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny.
 
Celem drugiego zespołu będzie wypracowanie rozwiązań pozwalających zniwelować wzrost cen energii elektrycznej oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom unijnej polityki klimatyczno-energetycznej dla polskiej gospodarki. – Te kwestie są ze sobą bezpośrednio powiązane. Tzw. ustawa prądowa obowiązująca od stycznia jedynie odsuwa w czasie o rok drastyczny wzrost cen energii. Aby systemowo ten problem rozwiązać, trzeba renegocjować niektóre elementy polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w szczególności system handlu emisjami EU-ETS – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, który będzie kierował pracami zespołu po stronie „S”. Obok niego w skład zespołu weszli m.in. Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
 
Jak wskazuje Dominik Kolorz, rządowo-związkowy zespół powinien zająć się również m.in. wdrożeniem systemu wsparcia dla przemysłu energochłonnego stanowiącego rekompensatę kosztów związanych z polityką klimatyczno-energetyczną UE. – To już ostatni moment na wdrożenie tych rozwiązań. Jeśli to nie nastąpi, przemysł po prostu ucieknie z Polski – wskazuje przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”.
 
Negocjacje strony związkowej i rządowej w ramach zespołów roboczych powinny ruszyć już w przyszłym tygodniu. Rozpoczęcie rozmów nie oznacza zawieszenia prac sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ Solidarność. 19 marca Komisja Krajowa związku oceni przebieg negocjacji z rządem, a następnie podejmie decyzje dotyczące dalszych działań.
 
Łukasz Karczmarzyk
 

Dodaj komentarz