Solidar Śląsko Dąbrow

Będą rozmowy na temat premii

Wysokość premii dla pracowników zatrudnionych w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego będzie ustalana przez zarząd spółki i związki zawodowe – to najważniejszy efekt negocjacji strony związkowej z zarządem spółki. Rozmowy odbyły się 14 lutego.

– Trudno mówić o pełnym sukcesie, najlepiej byłoby gdyby premia była wypłacana pracownikom, a jej wysokość nie wymagała dodatkowych negocjacji – komentuje Ryszard Baczyński, przewodniczący Solidarności w KHW.
O rozmowy z pracodawcą wystąpiła strona związkowa, gdy okazało się, że pracownicy części kopalń wchodzących w skład KHW za styczeń otrzymali niższe wynagrodzenia. Zarząd spółki ograniczył wysokość premii dla tych pracowników bez jakichkolwiek konsultacji ze stroną związkową, łamiąc zapisy holdingowej umowy zbiorowej w zakresie funduszu płac.
Ryszard Baczyński podkreśla, że obniżenie premii wywołało niepokój wśród górników. – Dla pracowników ważna jest każda złotówka, cały czas przecież rosną koszty utrzymania – dodaje przewodniczący związku w KHW.

Podczas rozmów omówione zostały także wyniki ekonomiczne spółki za 2011 rok i styczeń 2012 roku. – W ubiegłym roku Katowicki Holding Węglowy odnotował ponad 150 mln zysku, dlatego trzeba myśleć o podnoszeniu wynagrodzeń, a nie ich obniżaniu – mówi Ryszard Baczyński.

Dodaj komentarz