Solidar Śląsko Dąbrow

Będą pieniądze na wypłaty i nagrody barbórkowe w Kompanii Węglowej

Kompania Węglowa uzyska finansowanie na najbliższe miesiące, co oznacza że nie zabraknie pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń i nagrody barbórkowej – zapewnili przedstawiciele zarządu spółki 17 listopada podczas spotkania z reprezentantami górniczych central związkowych.

– Rozmowy na temat finansowania KW są na bardzo zaawansowanym etapie i zostaną zakończone do początku grudnia. Oznacza to, że spółka uzyska finansowanie na najbliższe miesiące, niezbędne do uregulowania zobowiązań m. in. wynagrodzeń i Barbórki. Uzyskanie finansowania pozwoli spółce funkcjonować do czasu wdrożenia docelowego modelu finansowania i działalności Kompanii Węglowej – czytamy w komunikacie zarządu KW opublikowanym po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych.

– Przyjmujemy do wiadomości komunikat zarządu i będziemy na bieżąco pilnować realizacji tych zapewnień. Oczekujemy też od nowego rządu jak najszybszych decyzji dotyczących terminu utworzenia nowej Kompanii Węglowej lub innej koncepcji funkcjonowania naszej spółki – powiedział po spotkaniu z zarządem Bogusław Hutek, szef Solidarności w Kompanii Węglowej.  

Na początku listopada zarząd Kompanii Węglowej poinformował stronę społeczną, że posiada środki finansowe tylko na dwie kolejne wypłaty dla pracowników. Wówczas przedstawiciele central związkowych zażądali gwarancji wypłacenia wszystkich świadczeń pracowniczych zgodnie z zapisami porozumienia podpisanego przez rząd i związki zawodowe 17 stycznia 2015 roku. W przypadku braku gwarancji wypłat wynagrodzeń przedstawiciele kompanijnych central związkowych zapowiedzieli rozpoczęcie akcji protestacyjno-strajkowych.

łk

 

Dodaj komentarz