Solidar Śląsko Dąbrow

Będą negocjacje w sprawie porozumienia dla pracowników PGG

W piątek 3 marca odbędą się negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi z Polskiej Grupy Górniczej a zarządem spółki w sprawie wysokości nagrody finansowej dla wszystkich pracowników PGG – poinformował Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w spółce.
– To efekt wspólnego stanowiska większości central związkowych z PGG skierowanego do zarządu spółki w ubiegłym tygodniu – podkreślił Bogusław Hutek. 
 
Stanowisko związków z 22 lutego dotyczy warunków i zasad przyłączenia Katowickiego Holdingu Węglowego do PGG, a jednym z elementów tego dokumentu jest postulat renegocjacji zapisów porozumienia z kwietnia 2016 roku, zawieszającego wypłatę niektórych świadczeń płacowych. Centrale chcą, aby do porozumienia została wprowadzona możliwość kwartalnego przywracania zawieszonych świadczeń. Stanowisko zostało podpisane przez 12 z 13 central związkowych działających w PGG.
 
– Podczas kolejnych rozmów w sprawie fuzji PGG i KHW, które prowadziliśmy w poniedziałek
27 lutego, zarząd PGG w odpowiedzi na nasze wystąpienie zaproponował wypłatę bonusu
dla załogi w nagrodę za poprawę wyników ekonomicznych naszej firmy. Padła kwota około 1200 złotych na pracownika. Ostateczną wysokość tej nagrody i termin wypłaty będziemy negocjować w najbliższy piątek – powiedział Bogusław Hutek. Dodał, że ten bonus to nie jest nagroda roczna, nazywana potocznie „czternastką”. – To zupełnie inny dodatek związany z poprawą wyników firmy w ostatnich miesiącach. W kwestii zabezpieczenia interesów załogi
jeśli chodzi o „czternastki” za pierwsze 4 miesiące 2016 roku, przyjęliśmy inną ścieżkę postępowania. Organizacje związkowe zdecydowały, że skorzystają z drogi sądowej. Jako że postępowanie sądowe wiąże się z kosztami, zapadła decyzja, aby pozwy składali pilotażowo pojedynczy pracownicy. Jeśli ta droga okaże się skuteczna, skorzystają z niej pozostali – wyjaśnia przewodniczący Solidarności w PGG.
 
ny
źródło foto: wikipedia.org/Petr Štefek

Dodaj komentarz