Solidar Śląsko Dąbrow

Bardziej sprawiedliwy regulamin premiowania

W sierpniu w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zaczął obowiązywać nowy regulamin premiowania. Zdaniem związkowców z zakładowej Solidarności pozwoli on na bardziej sprawiedliwe i motywacyjne nagradzanie pracowników oraz wyeliminuje patologie, do jakich dochodziło podczas dzielenia funduszu premiowego.

O wprowadzenie zmian Solidarność upominała się od kilku lat. – Na niektórych wydziałach premia była dzielona niewłaściwie, inaczej, niż wynikało to ze wskaźnika premiowania. Części pracownikom miesiąc w miesiąc była zaniżana, inni dostawali więcej, niż powinni – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP w Dąbrowie Górniczej.

Najważniejsza zmiana dotyczy wyeliminowania warunku premiowania, jakim było uzależnienie wysokości miesięcznej premii od kosztu przerobu 1 tony produkcji. Teraz fundusz premiowy będzie stanowił 7 proc. płac zasadniczych. – Podział środków na poszczególnych wydziałach będzie się odbywał w odniesieniu do wysokości płac zasadniczych pracowników. Nie będzie możliwości przesuwania pieniędzy między osobami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych – wyjaśnia Majchrzak. Jeżeli któremuś z pracowników premia zostanie obniżona o więcej niż 50 proc., to jego bezpośredni przełożony będzie musiał pisemnie uzasadnić swoją decyzję. Organizacje związkowe będą miały większą kontrolę na sposobem podziału pieniędzy z funduszu premiowego. – Mamy prawo zażądać informacji dotyczącej podziału premii w całym AMP – dodaje związkowiec.

Nowy regulamin premiowania został wprowadzony w formie załącznika do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Razem z nim weszły w życie zmiany dotyczące dopłat do wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby, które są nieznacznie mniej korzystne dla pracowników. – Solidarność była przeciwna jakimkolwiek zmianom w tym zakresie, ale spotkaliśmy się z wyjątkowym uporem ze strony pracodawcy, więc związki zawarły z nim kompromis. Ustąpiliśmy w zamian za wprowadzenie nowego regulaminu premiowania bez warunków uruchamiania premii – wyjaśnia Lech Majchrzak.

Dopłaty do 100 proc. wynagrodzenia zostały utrzymane dla pracowników, którzy w AMP przepracowali więcej niż 20 lat. Osoby, które skończyły 50 lat, otrzymają dopłatę, jeżeli ich choroba potrwa dłużej niż 14 dni. Pracownikom poniżej 50 lat pracodawca dopłaci do 100 proc. wynagrodzenia w przypadku, gdy choroba potrwa dłużej niż 33 dni. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na jednorazowe nagrody dla pracowników, którzy w ciągu roku będą mieli zerową absencję chorobową.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.