Solidar Śląsko Dąbrow

Badanie trzeźwości kierowcy alkomatem

Czy policjant zawsze może nakazać kierowcy, przysłowiowo mówiąc, dmuchania w alkomat, czy może jest ograniczony jakimiś przepisami? (Jacek H.)

Coraz częściej policja przeprowadza różnego rodzaju akcje, przykładowo takie jak „trzeźwy poranek”, mające na celu walkę z nietrzeźwymi kierowcami. Niestety kierowcy często nie wiedzą jak zachować się w sytuacji kontroli drogowej, szczególnie wtedy, gdy policjant podaje im alkomat w celu przeprowadzenia badania trzeźwości. Policja, stojąc na straży porządku i bezpieczeństwa na polskich drogach, może w każdym czasie zażądać badania trzeźwości kierowcy w celu ustalenia zawartości alkoholu w jego organizmie lub środka działającego podobnie do alkoholu. Oznacza to, że w każdym przypadku funkcjonariusz policji może przeprowadzić u kierowcy badanie na zawartość alkoholu, jeżeli ma wątpliwość, co do jego stanu trzeźwości.

Policjanci najczęściej przeprowadzają badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Dokonują tego za pomocą alkomatu lub urządzenia o nazwie alcoblow, pozwalającego na szybsze przebadanie większej ilości kierowców, gdyż w przypadku tego urządzenia, do wykrycia alkoholu w oddechu kierowcy wystarczy, by kierowca dmuchał w kierunku alcoblow z niewielkiej odległości. Warto pamiętać, że w przypadku badania alkomatem określana będzie zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast w przypadku laboratoryjnego badania krwi będzie już mowa o zawartości alkoholu w organizmie kierowcy.

Policja ma obowiązek przeprowadzenia badania stanu trzeźwości kierującego w przypadku wypadku drogowego, w którym występują ranni lub zabici. Natomiast na miejscu kolizji drogowej takiego obowiązku już nie ma, chyba, że funkcjonariusz policji lub któryś z uczestników kolizji ma wątpliwości co do stanu trzeźwości kierowców.

Istotne jest, że policja może zażądać poddania się badaniu stanu trzeźwości także przez inną osobę znajdującą się w pojeździe, o ile zachodzi w stosunku do niej uzasadnione podejrzenie, że mogła być kierowcą tego pojazdu.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38 lub 32 43 43 105, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Natomiast, jeżeli taka sytuacja zaskoczyłaby posiadaczy Ochrony Prawnej w dni wolne od pracy lub po godzinie 16.30 to mogą oni skorzystać z telefonu alarmowego CDO24. Każdy posiadacz Ochrony Prawnej CDO24 z infolinii i telefonu alarmowego może korzystać z ochrony tak, jakby dzwonił na numer stacjonarny. Nie wiąże się to z żadnymi ukrytymi opłatami. CDO24 -pomoc prawna 7 dni w tygodniu w zasiegu telefonu!

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz