Solidar Śląsko Dąbrow

Azbest zniknie z Zebrzydowic

Do połowy listopada z dachów 49 budynków mieszkalnych i gospodarczych, znajdujących się na terenie gminy Zebrzydowice, usunięty zostanie eternit. Pieniądze na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie gminy będą pochodziły z preferencyjnej pożyczki udzielonej Zebrzydowicom przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Szacuje się, że w ramach tego zadania z powierzchni ok. 7 tys. metrów kwadratowych usuniętych zostanie ponad 77 ton azbestu. To jeden z wielu przypadków wspierania przez Fundusz działań samorządów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych – mówi Piotr Biernat, rzecznik WFOŚiGW. Podkreśla, że od 2004 r. na wykonanie 111 zadań związanych z likwidacją prawie 8,5 tysięcy ton odpadów zawierających azbest, Fundusz udzielił pożyczek w kwocie 6,2 mln zł oraz dotacji wysokości blisko 5 mln zł.

W całym kraju trwa realizacja rządowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Tylko w ciągu 30 lat ten cel pochłonie ok. 48 mld zł. Pieniądze potrzebne są na budowę składowisk odpadów, oczyszczanie miejsc publicznych oraz wspieranie inicjatyw samorządowych zmierzających do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. – Wojewódzki Fundusz traktuje te działania bardzo poważnie. One służą nie tylko dostosowaniu naszych realiów do norm panujących w Unii Europejskiej, ale również pozwalają nam żyć zdrowo i bezpiecznie w przyjaznym środowisku – zaznacza rzecznik WFOŚiGW.
aga

Dodaj komentarz